Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-08-17 11:26:10 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 / KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Adam Gilla Publikacja artykułu
2018-08-17 11:24:25 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 / KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 16 sierpnia 2018 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dla zgłaszania kandydatów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmlstrzćw i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Adam Gilla Publikacja artykułu
2018-08-16 14:28:12 PRZETARGI / Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Rzemieślniczym w Zblewie na odcinku 200 mb, w zakresie wymiany nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z mieszanek asfaltowych Adam Gilla Publikacja artykułu
2018-08-14 14:35:59 Protokoły z Sesji Rady Gminy Zblewo / Protokoły z Sesji Rady Gminy Zblewo kadencja 2014-2018 Adam Gilla Edycja artykułu
2018-08-14 14:24:26 OBWIESZCZENIA / Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej SN-15 kV, na terenie działek nr 77, 84/2, 31/2, 45/3, 49/3, 48/2, 133/1, 135/1, 134/1, 136/1, 138/1, 141 w miejscowości Mały Bukowiec oraz na terenie działek nr 312, 313 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo Adam Gilla Publikacja artykułu
2018-08-14 14:24:05 PRZETARGI / Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego dla Gminy Zblewo z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 5 450 000 zł na okres do 31.12.2032r. Adam Gilla Edycja artykułu
2018-08-14 14:15:40 OCHRONA ŚRODOWISKA / PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Wdrożenie nowej technologii wytwarzania kompozytowych paneli drewnianych na działce nr 199/9, obręb Borzechowo, gmina Zblewo Adam Gilla Publikacja artykułu
2018-08-14 14:14:56 PRZETARGI / Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego dla Gminy Zblewo z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 5 450 000 zł na okres do 31.12.2032r. Adam Gilla Edycja artykułu
2018-08-14 12:12:58 PRZETARGI / Przebudowa odcinka drogi gminnej na odcinku 330 mb w Bytoni przy ul. Kasztelańskiej Adam Gilla Edycja artykułu
2018-08-14 10:03:31 PRZETARGI / Przebudowa drogi gminnej w Pałubinku na odcinku 200 mb, w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej szutrowej na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu YOUMB Adam Gilla Publikacja artykułu