Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-20 14:30:11 PRZETARGI / Przebudowa odcinka ulicy Sportowej w Zblewie na długości 200 mb Adam Gilla Edycja artykułu
2018-04-20 13:14:50 PRZETARGI / Przebudowa odcinka ulicy Sportowej w Zblewie na długości 200 mb Adam Gilla Edycja artykułu
2018-04-19 14:56:06 OFERTY PRACY / Protokół z przeprowadzonej wstępnej analizy dokumentów nadesłanych w związku z naborem na wolne stanowisko -. główny specjalista ds. rozliczeń finansowych w ramach wdrażania projektu pn.:Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Zblewo" Adam Gilla Edycja artykułu
2018-04-19 14:54:12 OFERTY PRACY / Protokół z przeprowadzonej wstępnej analizy dokumentów nadesłanych w związku z naborem na wolne stanowisko -. główny specjalista ds. rozliczeń finansowych w ramach wdrażania projektu pn.:Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Zblewo" Adam Gilla Publikacja artykułu
2018-04-19 09:13:23 PRZETARGI / Przebudowa odcinka drogi gminnej na odcinku 200 mb w Miradowie działka nr 27 w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej szutrowej na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu YOUMB Adam Gilla Edycja artykułu
2018-04-19 09:09:51 OGŁOSZENIA / Ogłoszenia w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2018 Adam Gilla Publikacja artykułu
2018-04-19 09:06:47 OBWIESZCZENIA / Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie dz. nr 650, 195/1, 179/20, 179/32, 179/34 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo.” Adam Gilla Publikacja artykułu
2018-04-18 15:46:37 PRZETARGI / Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego dla Gminy Zblewo z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7 000 000 zł na okres do 31.12.2030 r. Adam Gilla Edycja artykułu
2018-04-18 15:44:18 PRZETARGI / Przebudowa odcinka drogi gminnej na odcinku 200 mb w Miradowie działka nr 27 w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej szutrowej na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu YOUMB Adam Gilla Edycja artykułu
2018-04-18 09:29:56 PRZETARGI / Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego dla Gminy Zblewo z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7 000 000 zł na okres do 31.12.2030 r. Adam Gilla Edycja artykułu