Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-07 14:43:11 OBWIESZCZENIA / Wójt Gminy Zblewo informuje, że w dniu 06.12.2018 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 123 w miejscowości Bytonia, gm. Zblewo. Adam Gilla Publikacja artykułu
2018-12-07 13:22:35 Oświadczenia Majątkowe - 2018 / Oświadczenie majątkowe - Herold Artur - 2018 Adam Gilla Edycja artykułu
2018-12-07 13:19:43 Oświadczenia Majątkowe - 2018 / Oświadczenie majątkowe - Burczyk Leszek - 2018 Adam Gilla Edycja artykułu
2018-12-06 20:34:20 FORMULARZE DO POBRANIA / WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH Adam Gilla Publikacja artykułu
2018-12-06 20:32:59 FORMULARZE DO POBRANIA / WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ REJESTRU PESEL Adam Gilla Publikacja artykułu
2018-12-06 20:26:55 FORMULARZE DO POBRANIA / Wniosek o wydanie dowodu osobistego Adam Gilla Publikacja artykułu
2018-12-06 20:22:58 FORMULARZE DO POBRANIA / Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Adam Gilla Publikacja artykułu
2018-12-06 19:50:31 FORMULARZE DO POBRANIA / Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym Adam Gilla Publikacja artykułu
2018-12-06 19:49:13 FORMULARZE DO POBRANIA / Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Adam Gilla Edycja artykułu
2018-12-06 19:46:07 FORMULARZE DO POBRANIA / Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Adam Gilla Publikacja artykułu