Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-20 15:22:17 Konkursy / Wójt Gminy Zblewo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Zblewo w 2019 r. Adam Gilla Edycja artykułu
2019-02-18 12:38:52 OBWIESZCZENIA / Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowych SN-15kV na terenie działek numer: 772/19, 416, 198, 245/2, 1340/3, 1447/6, 1447/8, 1216/2, 282/2, 295/1, 294/8, 325, 282/1, 535/1, 296/1, 574/1, 574/6, 196, 190/2, 188, 50/1, 50/9, 245/2, 1433/2, 48 obręb 16 Zblewo, gmina Zblewo; 357/1 obręb 12 Pinczyn, gmina Zblewo; 370/2, 328/7, 328/6, 1, 328/4 obręb 4 Cis, gmina Zblewo; 87, 358, 93/1, 92/1, 92/2, 91/1, 88/3 obręb 7 Góra, gmina Stara Kiszewa. Budowa złącza kablowego SN-15kV na terenie działki numer 50/9 obręb 16 Zblewo. Budowa złącza kablowego SN-15kV na terenie działki numer 1216/2 obręb 16 Zblewo. Budowa złącza kablowego SN-15kV na terenie działki numer 1447/6 obręb 16 Zblewo. Budowa stanowiska słupowego linii napowietrznej SN-15kV na terenie działki numer 574/6 obręb 16 Zblewo. Wymiana stanowiska słupowego linii napowietrznej SN-15kV na terenie działki numer 1433/2, 188, 221 obręb 16 Zblewo Adam Gilla Publikacja artykułu
2019-02-15 18:46:24 PRZETARGI / Wójt Gminy Zblewo ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodów specjalnych ŻUK A-15 Adam Gilla Edycja artykułu
2019-02-13 19:37:17 PRZETARGI / Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Borzechowo, Białachowo i Pinczyn – Gmina Zblewo Adam Gilla Edycja artykułu
2019-02-13 15:51:56 PRZETARGI / Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Borzechowo, Białachowo i Pinczyn – Gmina Zblewo Adam Gilla Edycja artykułu
2019-02-13 07:46:54 ZARZĄDZENIA WÓJTA / 2019 Adam Gilla Edycja artykułu