Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-17 21:11:16 PRZETARGI / Przetarg na sprzedaż nieruchomości Adam Gilla Publikacja artykułu
2018-02-16 11:31:38 OCHRONA ŚRODOWISKA / PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa hali magazynowej na działkach nr 105/11, 105/7 obręb ewidencyjny Pinczyn na terenie zakładu Dekpol S.A.” Adam Gilla Publikacja artykułu
2018-02-15 18:55:02 OBWIESZCZENIA / Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie zawiadomienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej nn w celu zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych na działkach nr 186/8-186/10, inwestycja na terenie działek nr 186/5, 144 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo Adam Gilla Publikacja artykułu
2018-02-15 18:49:42 PRZETARGI / Przebudowa odcinka ulicy Semlińskiej w Pinczynie Adam Gilla Publikacja artykułu
2018-02-15 18:44:46 PRZETARGI / Przebudowa odcinka ulicy Pałubińskiej w Pinczynie Adam Gilla Publikacja artykułu
2018-02-14 18:33:22 OBWIESZCZENIA / Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie podjęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 (bezobsługowy obiekt infrastruktury technicznej) na dz. nr 187/4 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo” Adam Gilla Publikacja artykułu
2018-02-14 18:32:50 PRZETARGI / Przebudowa drogi gminnej Jezierce - Tomaszewo na długości 400 mb w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu YOUMB Adam Gilla Edycja artykułu
2018-02-13 15:15:43 PRZETARGI / Budowa budynku użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym oraz rozbiórka budynku gospodarczego na terenie działek nr 179/46, 179/13, 179/53, obręb Borzechowo, gmina Zblewo Adam Gilla Edycja artykułu
2018-02-13 13:13:00 ZAMÓWIENIA DO 30.000 EURO / Przeprowadzenie usług edukacyjnych w zakresie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów szkół Gminy Zblewo w ramach projektu „Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo” Adam Gilla Edycja artykułu
2018-02-12 15:55:26 OBWIESZCZENIA / Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa odcinka sieci wodociągowej na dz. nr 551/16, 552/2, 1457/3, 1458 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo.” Adam Gilla Publikacja artykułu