Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-09-20 12:08:49 ZAMÓWIENIA DO 30.000 EURO / Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na: Dostawę materiałów biurowych dla szkół z terenu Gminy Zblewo oraz CUW, w ramach projektu „Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Adam Gilla Edycja artykułu
2017-09-20 12:07:45 ZAMÓWIENIA DO 30.000 EURO / Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na: Dostawę materiałów biurowych dla szkół z terenu Gminy Zblewo oraz CUW, w ramach projektu „Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Adam Gilla Edycja artykułu
2017-09-19 15:28:47 OCHRONA ŚRODOWISKA / Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu do produkcji kontenerów stalowych na działce nr 82/12 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo. Adam Gilla Publikacja artykułu
2017-09-19 15:26:44 PRZETARGI / Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, wraz z elementami zarządzania inwestycją, nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Gajowej w miejscowości Pinczyn, w Gminie Zblewo – droga publiczna nr 210 003G Edycja artykułu
2017-09-19 15:06:04 PRZETARGI / Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, wraz z elementami zarządzania inwestycją, nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Gajowej w miejscowości Pinczyn, w Gminie Zblewo – droga publiczna nr 210 003G Adam Gilla Edycja artykułu
2017-09-19 11:54:23 ZAMÓWIENIA DO 30.000 EURO / Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na: Dostawę materiałów biurowych dla szkół z terenu Gminy Zblewo oraz CUW, w ramach projektu „Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Adam Gilla Publikacja artykułu
2017-09-19 11:50:58 OBWIESZCZENIA / OBWIESZCZENIE O PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O PONOWIENIU PROCEDURY UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA: Wójt Gminy Zblewo podaje do publicznej wiadomości informację o ponownej procedurze udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch obiektów inwentarskich dla trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 28/1 w miejscowości Jezierce, obręb Jezierce, gmina Zblewo, powiat starogardzki, woj. pomorskie" Adam Gilla Publikacja artykułu
2017-09-18 18:56:45 PRZETARGI / Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy Zblewo, w formie zakupu biletów miesięcznych, w roku szkolnym 2017/18 (4 części) Edycja artykułu
2017-09-18 18:56:36 PRZETARGI / Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Gajowej w miejscowości Pinczyn, w Gminie Zblewo – droga publiczna nr 210 003G Adam Gilla Edycja artykułu