Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-05-29 15:14:45 PRZETARGI / Przebudowa drogi osiedlowej w Kleszczewie Kościerskim Adam Gilla Edycja artykułu
2017-05-29 08:05:51 PRZETARGI / Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zblewo w miejscowościach: 1. Białachowo – Białachówko 2. Pinczyn ul. Jezierska Adam Gilla Edycja artykułu
2017-05-26 09:14:41 ZAMÓWIENIA DO 30.000 EURO / Zaproszenie do złożenia ofert na: Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia wyrównujące, dla 5 zespołów szkół z terenu Gminy Zblewo, w ramach Projektu „Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Adam Gilla Publikacja artykułu
2017-05-24 10:33:18 PRZETARGI / Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Zblewo z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 800 000 na okres do 31.12.2026r. Adam Gilla Edycja artykułu
2017-05-23 13:37:41 PRZETARGI / Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawców na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i szkoleniowych w ramach projektu pn. „Interaktywny przedszkolak.” Adam Gilla Edycja artykułu