Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-07-21 09:04:59 OGŁOSZENIA / Ogłoszenie w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 udzielanej dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zblewo Adam Gilla Publikacja artykułu
2017-07-21 09:02:45 PRZETARGI / Świadczenie usług w zakresie przywozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy Zblewo w roku szkolnym 2017/18, o charakterze niepublicznych regularnych przewozów specjalnych oraz obsługa wyjazdów na zawody sportowe, konkursy, warsztaty i inne imprezy organizowane dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo Adam Gilla Edycja artykułu
2017-07-20 14:18:12 OBWIESZCZENIA / Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV, na terenie działek nr 1258/4,1383, 1342, 1341, 1340/3 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo Adam Gilla Publikacja artykułu
2017-07-20 14:14:51 PRZETARGI / Przebudowa odcinka drogi gminnej Bytonia - Cis na odcinku 300mb Adam Gilla Publikacja artykułu
2017-07-20 08:47:00 OBWIESZCZENIA / Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działek nr 52/2, 91, 109/1 w obrębie Białachowo, gmina Zblewo Adam Gilla Publikacja artykułu
2017-07-20 08:44:45 OBWIESZCZENIA / Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej nn w celu zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych na działkach nr 606/8 ÷ 606/11, na terenie działek nr 606/1, 606/12, 607/1, 618, 619/1, 619/4 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo Adam Gilla Publikacja artykułu
2017-07-19 16:29:55 PRZETARGI / Przebudowa ulicy Rzemieślniczej w Pinczynie Adam Gilla Publikacja artykułu
2017-07-19 14:49:25 OFERTY PRACY / Protokół z naboru kandydatów na stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego Adam Gilla Publikacja artykułu
2017-07-19 10:59:19 PRZETARGI / Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, wraz z elementami zarządzania inwestycją, nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Gajowej w miejscowości Pinczyn, w Gminie Zblewo – droga publiczna nr 210 003G Adam Gilla Edycja artykułu
2017-07-19 09:35:59 Budżet Gminy / Sprawozdania za II kwartał 2017 roku Adam Gilla Edycja artykułu