Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-18 08:23:09 OBWIESZCZENIA / Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr 396/1, 397/1, 397/2, 397/3, 1453, 410/1, 398/5, 398/7, 408/1 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo” Adam Gilla Publikacja artykułu
2018-06-18 08:19:40 OBWIESZCZENIA / Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Budowa linii kablowej nn dla zasilania budynku mieszkalnego, inwestycja na terenie działek nr 31/3, 96, 150 w miejscowości Semlin, gmina Zblewo.” Adam Gilla Publikacja artykułu
2018-06-15 14:26:28 ZAMÓWIENIA DO 30.000 EURO / Zapytanie ofertowe: Dostawa tuszy, tonerów i innych sprzętów w ramach Projektu „Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Adam Gilla Edycja artykułu
2018-06-15 12:43:13 RODO/ Ochrona Danych Osobowych / RODO - Ochrona Danych Osobowych Adam Gilla Edycja artykułu
2018-06-14 13:05:46 PRZETARGI / Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy Zblewo, w formie zakupu biletów miesięcznych oraz obsługa wyjazdów na zawody sportowe, konkursy, warsztaty i inne imprezy organizowane dla placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo, w roku szkolnym 2018/19 Adam Gilla Edycja artykułu
2018-06-14 11:12:15 OBWIESZCZENIA / Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Budowa linii kablowej nn dla zasilania obiektu handlowego, inwestycja na terenie działek nr 434, 442/2, 541/7, 546, 539/1, 537/6, 537/4, 492/1 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo.” Adam Gilla Publikacja artykułu
2018-06-14 11:05:45 OBWIESZCZENIA / Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Budowa linii kablowej nn dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych, inwestycja na terenie działek nr 124/13, 131/14, 131/38, 131/39 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo.” Adam Gilla Publikacja artykułu
2018-06-14 10:21:13 ZARZĄDZENIA WÓJTA / 2018 Adam Gilla Edycja artykułu
2018-06-14 10:17:12 ZARZĄDZENIA WÓJTA / 2018 Adam Gilla Edycja artykułu
2018-06-14 08:17:33 PRZETARGI / Dostawa i montaż placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Pałubinku, Radziejewie, Małym Bukowcu oraz Lipiej Górze Adam Gilla Edycja artykułu