Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA LUB KRZEWÓW W GMINIE ZBLEWO

2018-12-05 15:42:44
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

2018-12-05 15:22:12
WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

2018-12-06 20:32:59
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

2018-12-06 19:49:13
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

2018-12-06 19:50:31
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2018-12-05 15:17:43
Wniosek o wydanie dowodu osobistego

2018-12-06 20:26:55
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

2018-12-05 15:16:56
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

2018-12-05 15:16:16
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2018-12-06 20:22:58