Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

2018-12-05 15:14:01
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

2018-12-05 15:16:16
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

2018-12-05 15:16:56
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2018-12-05 15:17:43
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

2018-12-05 15:22:12
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA LUB KRZEWÓW W GMINIE ZBLEWO

2018-12-05 15:42:44
Formularz zgłoszeniowy - Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

2018-12-05 15:49:30
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

2018-12-05 15:53:15
Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h

2018-12-05 15:56:15
Wniosek o przydział mieszkania

2018-12-05 15:58:30