Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia pt. „Budowa hali produkcyjno – magazynowej z suwnicami bramowymi oraz budynku socjalnego na terenie działek nr 105/1, 105/7 i 106/4, obręb Pinczyn, gmina Zblewo, powiat starogardzki, województwo pomorskie”

 
2014-09-02 12:08:28
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Produkcja i sprzedaż dachówek i gąsiorów kompozytowych w miejscowości Bytonia, działki nr 104/3, 108/6 i 108/7, obręb ewidencyjny Bytonia, gmina Zblewo”.

2016-05-16 20:42:45
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku produkcyjno-usługowego (Akademia Cukiernicza Kropek) wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Zblewo, gmina Zblewo”.

2017-03-13 22:13:35
Zawiadomienie Starosty Starogardzkiego, że na wniosek inwestora - Pani Eweliny Wysockiej, została wydana decyzja nr AB.6740.13.86.2016 o pozwoleniu na budowę budynku hali produkcyjno - magazynowej, rozbudowę budynku istniejącej hali w miejscu istniejącej rampy, dobudowę wiaty, budowę trzech zbiorników na gazy niepalne, zmianę lokalizacji istniejącego zbiornika naziemnego gazu, na terenie działek nr: 1451/2, 1431/4, 1431/5, w obrębie ewidencyjnym Zblewo, gmina Zblewo

2016-10-11 11:56:24
Zawiadomienie Starosty Starogardzkiego w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

2016-07-24 22:38:33
Zawiadomienie Starosty Starogardzkiego w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

2016-08-17 09:36:54
Zawiadomienie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

2018-06-20 09:05:11
Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h, na terenie działki nr 36/87, obręb Kleszczewo, gmina Zblewo, powiat starogardzki”.

2015-05-26 14:16:12
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych w pasie drogi krajowej nr 22 na terenie gminy Zblewo

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych w pasie drogi krajowej nr 22 na terenie gminy Zblewo
2010-12-30 14:55:27
Wójt Gminy Zblewo, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 05.02.2013 r., na wniosek DEKPOL Spółka z 0.0., ul. Gajowa 31,83-251 Pinczyn z dnia 04.06.2012 r. (data wpływu: 05.06.2012 r.) wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Eksploatacja kruszywa naturalnego - piasku ze złóż .Pinczyn I" położonych na części działek nr 40, 41/2, 42 i .Pinczyn II" położonych na części działek nr 40, 41/2, 42 i 43/1, obręb ewidencyjny Pinczyn, gmina Zblewo"

 
2013-02-05 14:02:29