Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
2009

2009-05-06 16:05:43
2008

2008
2009-05-06 16:06:06
2007

2007
2009-05-06 16:06:29
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu mechaniki pojazdowej na działce nr 49/6, obręb ewidencyjny Karolewo, gmina Zblewo

2010-03-24 12:03:56
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym na działce nr 1451/2, obręb ewidencyjny Zblewo, gmina Zblewo.

2010-04-14 09:36:33
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie parterowej hali produkcyjnej oraz infrastruktury wokół niej, a także zakupie maszyn i urządzeń na działce 105/1 w obrębie ewidencyjny Pinczyn, gmina ZBLEWO

2010-05-06 14:53:47
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku wraz z raportem dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektu inwentarskiego na chlewnię o obsadzie 1600 stanowisk dla tuczników połączona z jego modernizacją i adaptacją w gospodarstwie rolnym w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo, powiat starogardzki , województwo pomorskie.

Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku wraz z raportem dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektu inwentarskiego na chlewnię o obsadzie 1600 stanowisk dla tuczników połączona z jego modernizacją i adaptacją w gospodarstwie rolnym w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo, powiat starogardzki , województwo pomorskie.
2010-06-10 09:53:12
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Kompleksowym uporządkowaniu gospodarki ściekowej w Gminie Zblewo – etap I” polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Zblewo, w obrębach: Białachowo, Miradowo, Pinczyn, Radziejewo, Pałubinek oraz Zblewo, a ponadto na przebudowie części osadowej oczyszczalni ścieków w Zblewie.

Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Kompleksowym uporządkowaniu gospodarki ściekowej w Gminie Zblewo – etap I” polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Zblewo, w obrębach: Białachowo, Miradowo, Pinczyn, Radziejewo, Pałubinek oraz Zblewo, a ponadto na przebudowie części osadowej oczyszczalni ścieków w Zblewie.
2010-07-09 08:57:22
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej na działkach nr 36/72 i 36/74 w obrębie ewidencyjny Kleszczewo, gmina ZBLEWO

 

2010-08-17 12:59:10
Ogłoszenie Wójta Gminy Zblewo o przystąpieniu do opracowania projektu Aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Zblewo będącej udziałowcem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" sp. z o.o.

Ogłoszenie Wójta Gminy Zblewo o przystąpieniu do opracowania projektu Aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Zblewo będącej udziałowcem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" sp. z o.o.
2010-10-06 11:28:24