Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 36/72 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo, powiat starogardzki , województwo pomorskie”

2019-03-21 11:47:20
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Instalacja do przetwarzania odpadów w celu uzyskania materiału budowlanego – kruszywa łamanego z recyklingu na działkach nr 38/1, 39/1, 40/1, 40/2, w miejscowości Pinczyn”, gmina Zblewo

2019-03-13 13:15:07
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do tuczu brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 36/98 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo, powiat starogardzki, województwo pomorskie”

2019-03-12 14:11:17
OBWIESZCZENIE O PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O PONOWIENIU PROCEDURY UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA Wójt Gminy Zblewo podaje do publicznej wiadomości informację o ponownej procedurze udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą" na działce ew. nr 36/72 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo, woj. pomorskie

2019-02-05 14:19:32
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do tuczu brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 36/98 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo, powiat starogardzki, województwo pomorskie”

2019-02-05 09:27:57
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz A - karta informacyjna dla: Instalacja do przetwarzania odpadów w celu uzyskania materiału budowlanego – kruszywa łamanego z recyklingu na działkach nr 38/1, 39/1, 40/1, 40/2, w miejscowości Pinczyn”, gmina Zblewo

2019-01-18 08:54:20
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz A - karta informacyjna dla: Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do tuczu brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 36/98 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo, powiat starogardzki, województwo pomorskie”

2018-12-06 19:31:32
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Rozbudowa zakładu DÖNER KING na działkach nr 509, 507,obręb Zblewo, gmina Zblewo

2018-11-08 15:02:50
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa obiektów: produkcyjnego wraz z częścią socjalno-biurową, usługowego (sklep z kawiarnią), myjni bezdotykowej 4 – stanowiskowej oraz portierni” w obrębie Zblewo, gmina Zblewo

2018-10-19 10:09:29
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa obiektów: produkcyjnego wraz z częścią socjalno-biurową, usługowego (sklep z kawiarnią), myjni bezdotykowej 4 – stanowiskowej oraz portierni” w obrębie Zblewo, gmina Zblewo.

2018-10-04 10:54:23