Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Zblewo w 2018/2019 r.

2018-12-17 12:03:38
Zamówienie uzupełniające polegające na wykonaniu robót związanych z monitoringiem, realizowane w zadaniu pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym oraz rozbiórka budynku gospodarczego na terenie działek nr 179/46, 179/13, 179/53, obręb Borzechowo, gmina Zblewo”

2018-12-18 11:05:43
Zamówienie uzupełniające polegające na wykonaniu robót związanych z alarmem, realizowane w zadaniu pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym oraz rozbiórka budynku gospodarczego na terenie działek nr 179/46, 179/13, 179/53, obręb Borzechowo, gmina Zblewo”

2018-12-18 11:02:31
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Gajowej w miejscowości Pinczyn, w Gminie Zblewo – droga publiczna nr 210 003G

2017-09-18 18:56:36
Wójt Gminy Zblewo ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodów specjalnych ŻUK A-15

2019-02-15 18:46:24
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego dla Gminy Zblewo z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7 000 000 zł na okres do 31.12.2030 r.

2018-04-24 15:11:42
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego dla Gminy Zblewo z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 5 450 000 zł na okres do 31.12.2032r.

2018-09-06 09:48:26
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Zblewo z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 800 000 zł na okres do 31.12.2026 r.”

2017-10-27 12:55:01
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Zblewo z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 800 000 na okres do 31.12.2026r.

2017-06-08 11:19:35
Świadczenie usług w zakresie przywozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy Zblewo w roku szkolnym 2017/18, o charakterze niepublicznych regularnych przewozów specjalnych oraz obsługa wyjazdów na zawody sportowe, konkursy, warsztaty i inne imprezy organizowane dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo

2017-08-25 07:58:48