Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę

2018-06-25 11:42:01
Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa linii napowietrzno-kablowej SN dla zasilania budynków mieszkalnych, inwestycja na terenie działek nr 37/6, 37/9, 214/5, 214/9 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo”

2018-05-25 07:56:57
Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa zbiornika retencyjnego na wodę o pojemności 150m3 oraz kompletnych baterii ogniw fotowoltaicznych o mocy do 40 'r

2015-08-07 12:30:34
Zawiadomienie Starosty Starogardzkiego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę dot. budowy elektrowni wiatrowej

2018-12-20 09:04:20
Zawiadomienie Starosty Starogardzkiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na realizacji budynku wielofunkcyjnego hali produkcyjno - magazynowej oraz elektroenergetycznej linii zasilającej na terenie działki o nr ewidencyjnym 893/2 w obrębie ewidencyjnym Zblewo

2018-08-02 08:01:23
Zawiadomienie Starosty Starogardzkiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej Pinczyn II o mocy 1MW wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 647w obrębie ewidencyjnym Pinczyn w gminie Zblewo

2018-07-17 10:46:19
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Starogardzkiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę wielofunkcyjnej hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zblewo na terenie działki nr 894

2018-11-05 14:47:34
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV dla zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych

 
2012-08-13 17:42:26
Zawiadamiam o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z przebudową linii elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4 dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 208/1, inwestycja na terenie działek nr 186, 197, 200, 201, 202, 208/1, 208/2, 236/2, 236/3, 246/1 w miejscowości Karolewo, gmina Zblewo.”

2015-12-23 16:03:46
Zawiadamiam o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz ze słupami na działkach nr 378/1, 378/4, 378/3 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo.”

2015-12-23 16:02:41