Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych na dz. nr 547/6, 547/7, 547/8, 547/9, 547/10, 547/11, 547/12, 547/13, w miejscowości Pinczyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych na dz. nr 547/6, 547/7, 547/8, 547/9, 547/10, 547/11, 547/12, 547/13, w miejscowości Pinczyn
2010-12-16 14:42:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN 15kV, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15kV/0,4kVw celu zasilenia działek budowlanych nr 78/3, 78/8, 78/9 w miejscowości Miradowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN 15kV, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15kV/0,4kVw celu zasilenia działek budowlanych nr 78/3, 78/8, 78/9 w miejscowości Miradowo
2010-12-23 20:48:48
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZBLEWO o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 280/4, 283/11, 283/10, 283/22 i części działki 280/5 wieś Bytonia, Gmina Zblewo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZBLEWO o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 280/4, 283/11, 283/10, 283/22 i części działki 280/5 wieś Bytonia, Gmina Zblewo
2010-12-28 15:18:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie postępowania dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej słupowej, linii kablowych NN 0,4kV, linii napowietrznej i kablowej SN – 15kV oraz demontaż linii napowietrznej SN – 15kV na terenie działek nr: 251, 238, 233/8, 242/25, 234/1, 234/2, 233/2, 234/9, 233/9, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7, 234/8, 233/7, 233/6, 233/5, 233/4, 233/3, 233/1 w miejscowości Borzechowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie postępowania dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej słupowej, linii kablowych NN 0,4kV, linii napowietrznej i kablowej SN – 15kV oraz demontaż linii napowietrznej SN – 15kV na terenie działek nr: 251, 238, 233/8, 242/25, 234/1, 234/2, 233/2, 234/9, 233/9, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7, 234/8, 233/7, 233/6, 233/5, 233/4, 233/3, 233/1 w miejscowości Borzechowo
2010-12-31 11:43:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania postanowienia i decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej słupowej, linii kablowych NN 0,4kV, liniinapowietrznej i kablowej SN – 15kV oraz demontaż linii napowietrznej SN – 15kV na terenie działek nr: 251, 238, 233/8, 242/25, 234/1, 234/2, 233/2, 234/9, 233/9, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7, 234/8, 233/7, 233/6, 233/5, 233/4, 233/3, 233/1 w miejscowości Borzechowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania postanowienia i decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej słupowej, linii kablowych NN 0,4kV, liniinapowietrznej i kablowej SN – 15kV oraz demontaż linii napowietrznej SN – 15kV na terenie działek nr: 251, 238, 233/8, 242/25, 234/1, 234/2, 233/2, 234/9, 233/9, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7, 234/8, 233/7, 233/6, 233/5, 233/4, 233/3, 233/1 w miejscowości Borzechowo
2010-12-31 11:46:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkanie chronione wraz z przebudową i rozbudową budynku Środowiskowego Domu Samopomocy na dz. nr 36/57 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkanie chronione wraz z przebudową i rozbudową budynku Środowiskowego Domu Samopomocy na dz. nr 36/57 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo
2011-01-03 14:49:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych na dz. nr 547/6, 547/7, 547/8, 547/9, 547/10, 547/11, 547/12, 547/13, w miejscowości Pinczyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych na dz. nr 547/6, 547/7, 547/8, 547/9, 547/10, 547/11, 547/12, 547/13, w miejscowości Pinczyn
2011-01-24 15:34:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV z gołej na izolowaną po trasie linii istniejącej, budowa linii kablowej SN-15 kV, budowa linii kablowej nn 0,4 kV, przebudowa stacji transformatorowej słupowej, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV na linię dwunapięciową SN-15 kV i nn 0,4 kV w pełni izolowaną na terenie działek 281, 282/5, 256/2, 280/2, 257, 207/7, 207/4, 209/19 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV z gołej na izolowaną po trasie linii istniejącej, budowa linii kablowej SN-15 kV, budowa linii kablowej nn 0,4 kV, przebudowa stacji transformatorowej słupowej, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV na linię dwunapięciową SN-15 kV i nn 0,4 kV w pełni izolowaną na terenie działek 281, 282/5, 256/2, 280/2, 257, 207/7, 207/4, 209/19 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo.
2011-01-31 10:55:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie podjęcia postępowania dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV z gołej na izolowaną po trasie linii istniejącej, budowa linii kablowej SN-15 kV, budowa linii kablowej nn 0,4 kV, przebudowa stacji transformatorowej słupowej, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV na linię dwunapięciową SN-15 kV i nn 0,4 kV w pełni izolowaną na terenie działek 281, 282/5, 256/2, 280/2, 257, 207/7, 207/4, 209/19 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie podjęcia postępowania dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV z gołej na izolowaną po trasie linii istniejącej, budowa linii kablowej SN-15 kV, budowa linii kablowej nn 0,4 kV, przebudowa stacji transformatorowej słupowej, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV na linię dwunapięciową SN-15 kV i nn 0,4 kV w pełni izolowaną na terenie działek 281, 282/5, 256/2, 280/2, 257, 207/7, 207/4, 209/19 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo.
2011-02-02 15:44:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania postanowienia i decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV z gołej na izolowaną po trasie linii istniejącej, budowa linii kablowej SN-15 kV, budowa linii kablowej nn 0,4 kV, przebudowa stacji transformatorowej słupowej, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV na linię dwunapięciową SN-15 kV i nn 0,4 kV w pełni izolowaną na terenie działek 281, 282/5, 256/2, 280/2, 257, 207/7, 207/4, 209/19 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania postanowienia i decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV z gołej na izolowaną po trasie linii istniejącej, budowa linii kablowej SN-15 kV, budowa linii kablowej nn 0,4 kV, przebudowa stacji transformatorowej słupowej, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV na linię dwunapięciową SN-15 kV i nn 0,4 kV w pełni izolowaną na terenie działek 281, 282/5, 256/2, 280/2, 257, 207/7, 207/4, 209/19 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo.
2011-02-02 15:51:57