Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe: Dostawa tuszy, tonerów i innych sprzętów w ramach Projektu „Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2018-06-20 13:44:34
Zapytanie ofertowe na: Wyłonienie wykonawcy usługi pomoc nauczyciela dla dziecka niepełnosprawnego w ramach projektu pn. „Interaktywny przedszkolak.”

2018-04-26 12:33:20
Zapytanie ofertowe na: Wyłonienie wykonawcy usługi pomoc nauczyciela dla dziecka niepełnosprawnego w ramach projektu pn. „Interaktywny przedszkolak.”

2018-04-13 12:44:04
Zapytanie ofertowe na: Wyłonienie wykonawcy usługi pomoc nauczyciela dla dziecka niepełnosprawnego w ramach projektu pn. „Interaktywny przedszkolak.”

2018-03-27 13:10:34
ZAPYTANIE OFERTOWE na: „Dostawę komputerów przenośnych oraz oprogramowania do pracowni informatycznych w ramach projektu „Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Gminę Zblewo

2018-03-12 09:43:06
Przeprowadzenie usług edukacyjnych w zakresie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów szkół Gminy Zblewo w ramach projektu „Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo”

2018-02-13 13:13:00
Przeprowadzenie usług edukacyjnych dla uczniów szkół Gminy Zblewo w ramach projektu „Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo”

2017-10-31 08:11:34
Zakup i dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Interaktywny przedszkolak” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Gminę Zblewo

2017-10-24 15:21:31
Usługi transportowe dla uczniów szkół Gminy Zblewo w ramach projektu „Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo”

2017-10-18 15:12:36
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Interaktywny przedszkolak” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Gminę Zblewo

2017-10-12 14:40:11