Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 

 
​ 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2009 r o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. 2009 r. Nr 190, poz. 1473), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników urzędowych. Urzędy samorządowe udostępniają nieodpłatnie w wersji elektronicznej Dziennik Ustaw i Monitor Polski.

Odnośnik kierujący do serwisu elektronicznego Dziennika Ustaw --> http://DziennikUstaw.gov.pl

Odnośnik kierujący do serwisu elektronicznego Monitora Polskiego --> http://MonitorPolski.gov.pl

 

Liczba odwiedzin : 1627
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Gilla
Czas wytworzenia: 2010-02-03 13:39:06
Czas publikacji: 2010-02-03 13:39:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak