Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

2018-12-06 19:50:31
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

2018-12-06 19:49:13
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

2018-12-06 19:44:44
Wniosek o przydział mieszkania

2018-12-05 15:58:30
Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h

2018-12-05 15:56:15
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

2018-12-05 15:53:15
Formularz zgłoszeniowy - Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

2018-12-05 15:49:30
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA LUB KRZEWÓW W GMINIE ZBLEWO

2018-12-05 15:42:44
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

2018-12-05 15:22:12
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2018-12-05 15:17:43