Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

2019-01-23 08:35:18
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

2018-12-17 11:38:34
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

2018-12-17 11:37:12
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

2018-12-17 11:34:10
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

2018-12-17 11:27:51
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

2018-12-17 11:27:28
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

2018-12-17 11:25:53
WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

2018-12-06 20:32:59
Wniosek o wydanie dowodu osobistego

2018-12-06 20:26:55
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2018-12-06 20:22:58
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

2018-12-06 19:50:31
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

2018-12-06 19:49:13
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

2018-12-06 19:44:44
Wniosek o przydział mieszkania

2018-12-05 15:58:30
Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h

2018-12-05 15:56:15
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

2018-12-05 15:53:15
Formularz zgłoszeniowy - Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

2018-12-05 15:49:30
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA LUB KRZEWÓW W GMINIE ZBLEWO

2018-12-05 15:42:44
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

2018-12-05 15:22:12
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2018-12-05 15:17:43
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

2018-12-05 15:16:56
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

2018-12-05 15:16:16
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

2018-12-05 15:14:01
10 20 30 40 50 Wyników