Formularze do pobrania 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOTYCZĄCY POSIADANYCH ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO GMINNEJ EWIDENCJI pokaż formularz zgłoszeniowy

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA LUB KRZEWÓW W GMINIE ZBLEWO pokaż wniosek


"Czyste powietrze Pomorza" - edycja 2018 -   OGŁOSZENIE   WNIOSEK   OŚWIADCZENIE

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs na 2018 r. dla gmin woj. pomorskiego pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego"(edycja 2018):

OGŁOSZENIE

WNIOSEK

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

Informacja o wyrobach zawierających azbest

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  pokaż

 

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h    wniosek      wzór wypełnionego wniosku

 

Wniosek o przydział mieszkania (21.5 KB)   oświadczenie o dochodach (24 KB)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  (13 KB)

 

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (50 KB)

 

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku (331.4 KB)

 

W N I O S E K o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 (51 KB)

 

W N I O S E K o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym (63.5 KB)

 


Liczba odwiedzin : 5918
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-03-28 12:58:44
Czas publikacji: 2018-05-11 10:51:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak