Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

2018-12-06 20:34:20
WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

2018-12-06 20:32:59
Wniosek o wydanie dowodu osobistego

2018-12-06 20:26:55
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2018-12-06 20:22:58
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

2018-12-06 19:50:31
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

2018-12-06 19:49:13
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

2018-12-06 19:44:44
Wniosek o przydział mieszkania

2018-12-05 15:58:30
Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h

2018-12-05 15:56:15
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

2018-12-05 15:53:15