Formularze do pobrania 

 

 

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY  pokaż wniosek

 

WNIOSEK DOT. SUSZY NA TERENIE GMINY ZBLEWO  pokaż wniosek

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOTYCZĄCY POSIADANYCH ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO GMINNEJ EWIDENCJI pokaż formularz zgłoszeniowy

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA LUB KRZEWÓW W GMINIE ZBLEWO pokaż wniosek


"Czyste powietrze Pomorza" - edycja 2018 -   OGŁOSZENIE   WNIOSEK   OŚWIADCZENIE

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs na 2018 r. dla gmin woj. pomorskiego pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego"(edycja 2018):

OGŁOSZENIE

WNIOSEK

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

Informacja o wyrobach zawierających azbest

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  pokaż

 

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h    wniosek      wzór wypełnionego wniosku

 

Wniosek o przydział mieszkania (21.5 KB)   oświadczenie o dochodach (24 KB)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  (13 KB)

 

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (50 KB)

 

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku (331.4 KB)

 

W N I O S E K o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 (51 KB)

 

W N I O S E K o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym (63.5 KB)

      
 
 


Liczba odwiedzin : 6482
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-03-28 12:58:44
Czas publikacji: 2018-07-06 12:46:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak