Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2704G łączącej miejscowości Borzechowo i Wirty w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego, zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych”.

2017-05-19 08:41:37
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenia zasobów przyrodniczych Borów Tucholskich poprzez ochronę i restytucję różnorodności gatunkowej i siedliskowej w Arboretum Wirty”.

2017-05-17 11:26:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie zasobów przyrodniczych Borów Tucholskich poprzez ochronę i restytucję różnorodności gatunkowej i siedliskowej w Arboretum Wirty"

2017-05-14 23:11:25
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku produkcyjno-usługowego (Akademia Cukiernicza Kropek) wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Zblewo, gmina Zblewo”.

2017-03-13 22:13:35
Obwieszczenie Starosty Starogardzkiego o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

2017-02-24 12:45:01
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: „Rozbudowa hali produkcyjnej istniejącego zakładu produkcyjnego „MEGATRANSPORT” w miejscowości Zblewo na terenie działek o nr ew. 1437 i 699/3 obręb Zblewo, gmina Zblewo”.

2017-02-03 14:14:02
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na działce nr 606/4, obręb Zblewo, gmina Zblewo

2016-12-30 10:45:18
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na działce nr 606/4, obręb Zblewo, gmina Zblewo

2016-12-28 09:21:07
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW zlokalizowanej w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo, powiat starogardzki, województwo pomorskie.

2016-12-20 08:02:36
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

2016-12-17 23:32:37