Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa zakładu do produkcji kontenerów stalowych na działce nr 82/12 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo.

2017-09-26 11:33:55
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu do produkcji kontenerów stalowych na działce nr 82/12 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo.

2017-09-19 15:28:47
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa budynku produkcyjno-usługowego (Akademia Cukiernicza Kropek) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Zblewo, gmina Zblewo

2017-08-09 13:10:35
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali produkcyjno - magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną położonej w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo, działka nr 894”

2017-08-04 13:31:47
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch obiektów inwentarskich dla trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 28/1 w miejscowości Jezierce, obręb Jezierce, gmina Zblewo, powiat starogardzki, woj. pomorskie”.

2017-05-30 11:01:18
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2704G łączącej miejscowości Borzechowo i Wirty w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego, zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych”.

2017-05-19 08:41:37
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenia zasobów przyrodniczych Borów Tucholskich poprzez ochronę i restytucję różnorodności gatunkowej i siedliskowej w Arboretum Wirty”.

2017-05-17 11:26:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie zasobów przyrodniczych Borów Tucholskich poprzez ochronę i restytucję różnorodności gatunkowej i siedliskowej w Arboretum Wirty"

2017-05-14 23:11:25
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku produkcyjno-usługowego (Akademia Cukiernicza Kropek) wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Zblewo, gmina Zblewo”.

2017-03-13 22:13:35
Obwieszczenie Starosty Starogardzkiego o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

2017-02-24 12:45:01