Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa: Temat rozprawy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: Budowa dwóch obiektów inwentarskich dla trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 28/1 w miejscowości Jezierce

2018-04-17 09:59:04
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania kompozytowych paneli drewnianych” na działce nr 199/9, obręb Borzechowo, gmina Zblewo.

2018-04-13 08:10:08
Obwieszczenie o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej otwartej w dniu 22.03.2018r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Jeziercach

2018-02-27 14:13:44
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa hali magazynowej na działkach nr 105/11, 105/7 obręb ewidencyjny Pinczyn na terenie zakładu Dekpol S.A.”

2018-02-16 11:31:38
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa hali magazynowej na działkach nr 105/11, 105/7 obręb ewidencyjny Pinczyn na terenie zakładu Dekpol S.A.”

2018-02-01 09:10:23
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu DÖNER KING na działkach nr 509, 507,obręb Zblewo, gmina Zblewo”.

2018-01-11 17:27:58
Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa: Temat rozprawy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: Budowa dwóch obiektów inwentarskich dla trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 28/1 w miejscowości Jezierce

2017-12-20 12:33:54
Obwieszczenie o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej otwartej; Przedmiotem rozprawy administracyjnej będzie omówienie braku zgody na realizację inwestycji, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch obiektów inwentarskich dla trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 28/1 w miejscowości Jezierce

2017-11-17 13:14:08
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hali magazynowej na działkach nr 105/11, 105/7 obręb ewidencyjny Pinczyn na terenie zakładu Dekpol S.A.”

2017-11-10 10:49:38
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa zakładu do produkcji kontenerów stalowych na działce nr 82/12 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo

2017-10-18 15:33:39