Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

2018-06-20 09:05:11
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej na działkach nr 105/11, 105/7 na terenie zakładu Dekpol S.A.”

2018-05-14 15:48:52
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa wielofunkcyjnej hali produkcyjno - magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną położonej w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo, działka nr 894.

2018-05-10 11:51:07
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa obiektów: produkcyjnego wraz z częścią socjalno-biurową, usługowego (sklep z kawiarnią), myjni bezdotykowej 4 – stanowiskowej oraz portierni” w obrębie Zblewo, gmina Zblewo.

2018-05-08 15:36:44
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa wielofunkcyjnej hali produkcyjno - magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną położonej w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo, działka nr 894.

2018-04-25 18:18:33
Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa: Temat rozprawy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: Budowa dwóch obiektów inwentarskich dla trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 28/1 w miejscowości Jezierce

2018-04-17 09:59:04
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania kompozytowych paneli drewnianych” na działce nr 199/9, obręb Borzechowo, gmina Zblewo.

2018-04-13 08:10:08
Obwieszczenie o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej otwartej w dniu 22.03.2018r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Jeziercach

2018-02-27 14:13:44
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa hali magazynowej na działkach nr 105/11, 105/7 obręb ewidencyjny Pinczyn na terenie zakładu Dekpol S.A.”

2018-02-16 11:31:38
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa hali magazynowej na działkach nr 105/11, 105/7 obręb ewidencyjny Pinczyn na terenie zakładu Dekpol S.A.”

2018-02-01 09:10:23