Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Wdrożenie nowej technologii wytwarzania kompozytowych paneli drewnianych na działce nr 199/9, obręb Borzechowo, gmina Zblewo

2018-09-21 10:39:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą" na działce ew. nr 36/72 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie

2018-09-03 12:01:52
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej na działkach nr 105/11, 105/7 na terenie zakładu Dekpol S.A.

2018-08-21 08:00:52
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Wdrożenie nowej technologii wytwarzania kompozytowych paneli drewnianych na działce nr 199/9, obręb Borzechowo, gmina Zblewo

2018-08-14 14:15:40
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej na działkach nr 105/11, 105/7 na terenie zakładu Dekpol S.A.

2018-07-30 14:27:45
Zawiadomienie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

2018-06-20 09:05:11
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej na działkach nr 105/11, 105/7 na terenie zakładu Dekpol S.A.”

2018-05-14 15:48:52
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa wielofunkcyjnej hali produkcyjno - magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną położonej w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo, działka nr 894.

2018-05-10 11:51:07
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa obiektów: produkcyjnego wraz z częścią socjalno-biurową, usługowego (sklep z kawiarnią), myjni bezdotykowej 4 – stanowiskowej oraz portierni” w obrębie Zblewo, gmina Zblewo.

2018-05-08 15:36:44
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa wielofunkcyjnej hali produkcyjno - magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną położonej w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo, działka nr 894.

2018-04-25 18:18:33