Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 36/72 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo, powiat starogardzki , województwo pomorskie”

2019-03-21 11:47:20
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Instalacja do przetwarzania odpadów w celu uzyskania materiału budowlanego – kruszywa łamanego z recyklingu na działkach nr 38/1, 39/1, 40/1, 40/2, w miejscowości Pinczyn”, gmina Zblewo

2019-03-13 13:15:07
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do tuczu brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 36/98 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo, powiat starogardzki, województwo pomorskie”

2019-03-12 14:11:17
OBWIESZCZENIE O PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O PONOWIENIU PROCEDURY UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA Wójt Gminy Zblewo podaje do publicznej wiadomości informację o ponownej procedurze udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą" na działce ew. nr 36/72 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo, woj. pomorskie

2019-02-05 14:19:32
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do tuczu brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 36/98 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo, powiat starogardzki, województwo pomorskie”

2019-02-05 09:27:57
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz A - karta informacyjna dla: Instalacja do przetwarzania odpadów w celu uzyskania materiału budowlanego – kruszywa łamanego z recyklingu na działkach nr 38/1, 39/1, 40/1, 40/2, w miejscowości Pinczyn”, gmina Zblewo

2019-01-18 08:54:20
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz A - karta informacyjna dla: Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do tuczu brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 36/98 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo, powiat starogardzki, województwo pomorskie”

2018-12-06 19:31:32
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Rozbudowa zakładu DÖNER KING na działkach nr 509, 507,obręb Zblewo, gmina Zblewo

2018-11-08 15:02:50
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa obiektów: produkcyjnego wraz z częścią socjalno-biurową, usługowego (sklep z kawiarnią), myjni bezdotykowej 4 – stanowiskowej oraz portierni” w obrębie Zblewo, gmina Zblewo

2018-10-19 10:09:29
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa obiektów: produkcyjnego wraz z częścią socjalno-biurową, usługowego (sklep z kawiarnią), myjni bezdotykowej 4 – stanowiskowej oraz portierni” w obrębie Zblewo, gmina Zblewo.

2018-10-04 10:54:23
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Wdrożenie nowej technologii wytwarzania kompozytowych paneli drewnianych na działce nr 199/9, obręb Borzechowo, gmina Zblewo

2018-09-21 10:39:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą" na działce ew. nr 36/72 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie

2018-09-03 12:01:52
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej na działkach nr 105/11, 105/7 na terenie zakładu Dekpol S.A.

2018-08-21 08:00:52
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Wdrożenie nowej technologii wytwarzania kompozytowych paneli drewnianych na działce nr 199/9, obręb Borzechowo, gmina Zblewo

2018-08-14 14:15:40
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej na działkach nr 105/11, 105/7 na terenie zakładu Dekpol S.A.

2018-07-30 14:27:45
Zawiadomienie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

2018-06-20 09:05:11
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej na działkach nr 105/11, 105/7 na terenie zakładu Dekpol S.A.”

2018-05-14 15:48:52
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa wielofunkcyjnej hali produkcyjno - magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną położonej w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo, działka nr 894.

2018-05-10 11:51:07
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa obiektów: produkcyjnego wraz z częścią socjalno-biurową, usługowego (sklep z kawiarnią), myjni bezdotykowej 4 – stanowiskowej oraz portierni” w obrębie Zblewo, gmina Zblewo.

2018-05-08 15:36:44
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Formularz B - karta informacyjna dla: Budowa wielofunkcyjnej hali produkcyjno - magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną położonej w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo, działka nr 894.

2018-04-25 18:18:33