Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetargi na sprzedaż nieruchomości

2017-05-02 14:59:51
Przetarg na sprzedaż nieruchomości

2017-05-02 14:31:07
Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Zblewo w 2017r.

2017-04-19 15:29:07
Przebudowa drogi gminnej w Zblewie przy ul. Topolowej

2017-04-13 12:16:49
Przebudowa drogi gminnej w Borzechowie przy ul. Topolowej, gm. Zblewo

2017-04-13 12:15:51
Przebudowa drogi gminnej w Borzechowie przy ul. Sosnowej, gm. Zblewo

2017-04-13 09:32:56
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu komputerowego Technologii Informacyjno­ Komunikacyjnych (TIK), wyposażenia cyfrowych pracowni językowych, oprogramowania oraz pomocy dydaktycznych, dla 5 szkół z terenu Gminy Zblewo

2017-04-10 13:05:02
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi , którego przedmiotem jest: Wyłonienie wykonawców na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i szkoleniowych w ramach projektu pn. „Interaktywny przedszkolak.” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Edukacja Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna

2017-04-07 14:10:37