Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przebudowa drogi gminnej w Borzechowie przy ul. Sosnowej, gm. Zblewo

2017-04-13 09:32:56
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu komputerowego Technologii Informacyjno­ Komunikacyjnych (TIK), wyposażenia cyfrowych pracowni językowych, oprogramowania oraz pomocy dydaktycznych, dla 5 szkół z terenu Gminy Zblewo

2017-04-10 13:05:02
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi , którego przedmiotem jest: Wyłonienie wykonawców na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i szkoleniowych w ramach projektu pn. „Interaktywny przedszkolak.” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Edukacja Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna

2017-04-07 14:10:37