Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego wraz z elementami zarządzania inwestycją, nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”

2019-03-19 12:35:18
Roboty w zakresie gospodarki wodnej: Budowa zbiornika retencyjnego na wodę wraz z instalacją fotowoltaiczną w hydroforni w Zblewie, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jezierce, przebudowa stacji uzdatniania i rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Jezierce

2019-03-19 12:28:03
Przetarg na sprzedaż nieruchomości

2019-03-05 22:42:14
Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Borzechowo, Białachowo i Pinczyn – Gmina Zblewo

2019-03-01 17:04:56
Wójt Gminy Zblewo ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodów specjalnych ŻUK A-15

2019-02-15 18:46:24
Przetargi na sprzedaż nieruchomości

2019-02-12 12:45:27
Przebudowa odcinka drogi gminnej na odcinku 200 mb w Miradowie działka nr 28 w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej szutrowej na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu YOUMB

2019-01-25 13:11:51
Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Borzechowo, Białachowo i Pinczyn

2019-01-22 13:53:45
Dostawa energii elektrycznej na terenie gminy Zblewo na lata 2019/2020r.

2019-01-16 11:34:33
Przebudowa drogi ul. Sportowej w Pinczynie na długości 230 mb

2019-01-10 15:29:57
Przetargi na sprzedaż nieruchomości

2018-12-27 08:04:45
Zamówienie uzupełniające polegające na wykonaniu robót związanych z monitoringiem, realizowane w zadaniu pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym oraz rozbiórka budynku gospodarczego na terenie działek nr 179/46, 179/13, 179/53, obręb Borzechowo, gmina Zblewo”

2018-12-18 11:05:43
Zamówienie uzupełniające polegające na wykonaniu robót związanych z alarmem, realizowane w zadaniu pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym oraz rozbiórka budynku gospodarczego na terenie działek nr 179/46, 179/13, 179/53, obręb Borzechowo, gmina Zblewo”

2018-12-18 11:02:31
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Zblewo w 2018/2019 r.

2018-12-17 12:03:38
Dostawy pelletu drzewnego do pięciu szkół w Gminie Zblewo

2018-12-10 21:29:10
Budowa budynku użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym oraz rozbiórka budynku gospodarczego na terenie działek nr 179/46, 179/13, 179/53, obręb Borzechowo, gmina Zblewo

2018-12-02 18:55:05
Dostawa energii elektrycznej na terenie gminy Zblewo na lata 2019/2020r.

2018-11-22 14:41:35
Przetargi na sprzedaż nieruchomości

2018-11-14 14:02:19
Przetargi na sprzedaż nieruchomości

2018-11-07 12:46:21
Modernizacja drogi dojazdowej nr 210 046G do gruntów rolnych w Karolewie w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z mieszanek asfaltowych na odcinku 370 mb

2018-10-15 08:01:05
Przetargi na sprzedaż nieruchomości

2018-10-10 07:59:10
Przebudowa dróg osiedlowych w Zblewie

2018-10-08 14:21:20
Budowa otwartych stref aktywności w Tomaszewie, Semlinie, Miradowie i Białachowie

2018-10-02 14:56:58
Rozbudowa i przebudowa przedszkola w miejscowości Pinczyn

2018-09-27 15:08:29
Przetargi na sprzedaż nieruchomości

2018-09-25 20:23:44
Przebudowa odcinka drogi gminnej Bytonia–Cis na odcinku 200m.b. w zakresie wymiany nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z mieszanek asfaltowych

2018-09-24 16:14:42
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi zwane dalej ogłoszeniem, którego przedmiotem jest: Wyłonienie wykonawców na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu pn. „Interaktywny przedszkolak.”

2018-09-20 12:37:31
Przebudowa drogi gminnej w Zblewie przy ul. Pałubińskiej na odcinku 150 mb

2018-09-19 14:07:11
Przebudowa dróg gminnych w Semlinie - działki nr 75 i 304 na odcinkach 200 mb

2018-09-18 15:30:00
Przebudowa drogi gminnej w Pałubinku na odcinku 200 mb, w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej szutrowej na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu YOUMB

2018-09-18 10:45:48
Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Rzemieślniczym w Zblewie na odcinku 200 mb, w zakresie wymiany nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z mieszanek asfaltowych

2018-09-17 13:25:55
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego dla Gminy Zblewo z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 5 450 000 zł na okres do 31.12.2032r.

2018-09-06 09:48:26
Przetargi na sprzedaż nieruchomości

2018-09-04 15:09:11
Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Rzemieślniczym w Zblewie na odcinku 200 mb, w zakresie wymiany nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z mieszanek asfaltowych

2018-08-31 15:05:19
Przebudowa odcinka drogi gminnej na odcinku 330 mb w Bytoni przy ul. Kasztelańskiej

2018-08-31 10:06:53
Przebudowa odcinka drogi gminnej na odcinku 300 mb w Zblewie przy ul. Borzechowskiej

2018-08-30 08:52:10
Przebudowa dróg osiedlowych w Zblewie

2018-08-28 14:44:15
Przebudowa dróg gminnych na odcinkach 250 mb i 110 mb w Białachowie - działki nr 45 i 70

2018-08-28 14:42:07
Rozbudowa i przebudowa przedszkola w miejscowości Pinczyn, Gmina Zblewo

2018-08-21 11:45:46
Przetarg na sprzedaż nieruchomości

2018-08-14 07:54:08
Przebudowa dróg gminnych w Semlinie - działki nr 75 i 304 na odcinkach 200 mb

2018-08-09 13:53:17
Przebudowa dróg osiedlowych w Zblewie

2018-08-09 10:29:35
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy Zblewo, w formie zakupu biletów miesięcznych oraz obsługa wyjazdów na zawody sportowe, konkursy, warsztaty i inne imprezy organizowane dla placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo, w roku szkolnym 2018/19

2018-08-08 12:03:52
Przetargi na sprzedaż nieruchomości

2018-08-01 07:52:06
Przetargi na sprzedaż nieruchomości

2018-07-18 18:25:19
Przetarg na sprzedaż nieruchomości

2018-07-18 17:35:00
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy Zblewo, w formie zakupu biletów miesięcznych oraz obsługa wyjazdów na zawody sportowe, konkursy, warsztaty i inne imprezy organizowane dla placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo, w roku szkolnym 2018/19

2018-07-18 17:12:28
Rozbudowa i przebudowa przedszkola w miejscowości Pinczyn, Gmina Zblewo

2018-07-11 19:33:05
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy Zblewo, w formie zakupu biletów miesięcznych oraz obsługa wyjazdów na zawody sportowe, konkursy, warsztaty i inne imprezy organizowane dla placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo, w roku szkolnym 2018/19

2018-07-03 09:21:26
Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Borzechowie, obręb Borzechowo, gmina Zblewo

2018-07-02 13:30:39