Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Roboty w zakresie gospodarki wodnej: Budowa zbiornika retencyjnego na wodę wraz z instalacją fotowoltaiczną w hydroforni w Zblewie, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jezierce, przebudowa stacji uzdatniania i rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Jezierce

2019-03-14 14:48:27
Przetarg na sprzedaż nieruchomości

2019-03-05 22:42:14
Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Borzechowo, Białachowo i Pinczyn – Gmina Zblewo

2019-03-01 17:04:56
Wójt Gminy Zblewo ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodów specjalnych ŻUK A-15

2019-02-15 18:46:24
Przetargi na sprzedaż nieruchomości

2019-02-12 12:45:27
Przebudowa odcinka drogi gminnej na odcinku 200 mb w Miradowie działka nr 28 w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej szutrowej na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu YOUMB

2019-01-25 13:11:51
Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Borzechowo, Białachowo i Pinczyn

2019-01-22 13:53:45
Dostawa energii elektrycznej na terenie gminy Zblewo na lata 2019/2020r.

2019-01-16 11:34:33
Przebudowa drogi ul. Sportowej w Pinczynie na długości 230 mb

2019-01-10 15:29:57
Przetargi na sprzedaż nieruchomości

2018-12-27 08:04:45
Zamówienie uzupełniające polegające na wykonaniu robót związanych z monitoringiem, realizowane w zadaniu pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym oraz rozbiórka budynku gospodarczego na terenie działek nr 179/46, 179/13, 179/53, obręb Borzechowo, gmina Zblewo”

2018-12-18 11:05:43
Zamówienie uzupełniające polegające na wykonaniu robót związanych z alarmem, realizowane w zadaniu pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym oraz rozbiórka budynku gospodarczego na terenie działek nr 179/46, 179/13, 179/53, obręb Borzechowo, gmina Zblewo”

2018-12-18 11:02:31
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Zblewo w 2018/2019 r.

2018-12-17 12:03:38
Dostawy pelletu drzewnego do pięciu szkół w Gminie Zblewo

2018-12-10 21:29:10
Budowa budynku użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym oraz rozbiórka budynku gospodarczego na terenie działek nr 179/46, 179/13, 179/53, obręb Borzechowo, gmina Zblewo

2018-12-02 18:55:05
Dostawa energii elektrycznej na terenie gminy Zblewo na lata 2019/2020r.

2018-11-22 14:41:35
Przetargi na sprzedaż nieruchomości

2018-11-14 14:02:19
Przetargi na sprzedaż nieruchomości

2018-11-07 12:46:21
Modernizacja drogi dojazdowej nr 210 046G do gruntów rolnych w Karolewie w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z mieszanek asfaltowych na odcinku 370 mb

2018-10-15 08:01:05
Przetargi na sprzedaż nieruchomości

2018-10-10 07:59:10