Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego wraz z elementami zarządzania inwestycją, nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”

2019-03-19 12:35:18
Roboty w zakresie gospodarki wodnej: Budowa zbiornika retencyjnego na wodę wraz z instalacją fotowoltaiczną w hydroforni w Zblewie, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jezierce, przebudowa stacji uzdatniania i rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Jezierce

2019-03-19 12:28:03
Przetarg na sprzedaż nieruchomości

2019-03-05 22:42:14
Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Borzechowo, Białachowo i Pinczyn – Gmina Zblewo

2019-03-01 17:04:56
Wójt Gminy Zblewo ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodów specjalnych ŻUK A-15

2019-02-15 18:46:24
Przetargi na sprzedaż nieruchomości

2019-02-12 12:45:27
Przebudowa odcinka drogi gminnej na odcinku 200 mb w Miradowie działka nr 28 w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej szutrowej na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu YOUMB

2019-01-25 13:11:51
Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Borzechowo, Białachowo i Pinczyn

2019-01-22 13:53:45
Dostawa energii elektrycznej na terenie gminy Zblewo na lata 2019/2020r.

2019-01-16 11:34:33
Przebudowa drogi ul. Sportowej w Pinczynie na długości 230 mb

2019-01-10 15:29:57