Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Świadczenie usług w zakresie przywozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy Zblewo w roku szkolnym 2017/18, o charakterze niepublicznych regularnych przewozów specjalnych oraz obsługa wyjazdów na zawody sportowe, konkursy, warsztaty i inne imprezy organizowane dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo

2017-07-21 09:02:45
Przebudowa odcinka drogi gminnej Bytonia - Cis na odcinku 300mb

2017-07-20 14:14:51
Przebudowa ulicy Rzemieślniczej w Pinczynie

2017-07-19 16:29:55
Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, wraz z elementami zarządzania inwestycją, nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Gajowej w miejscowości Pinczyn, w Gminie Zblewo – droga publiczna nr 210 003G

2017-07-19 10:59:19
Przebudowa drogi osiedlowej w Kleszczewie Kościerskim – dojazd do 2 bloków na dz. 82/9

2017-07-18 15:03:27
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Gajowej w miejscowości Pinczyn, w Gminie Zblewo – droga publiczna nr 210 003G

2017-07-18 14:52:25
Przetargi na sprzedaż nieruchomości

2017-07-04 08:55:36
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Zblewo z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 800 000 na okres do 31.12.2026r.

2017-06-08 11:19:35
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zblewo w miejscowościach: 1. Białachowo – Białachówko 2. Pinczyn ul. Jezierska

2017-06-06 08:10:47
Przebudowa drogi gminnej w Zblewie przy ul. Północnej

2017-06-06 08:09:59