Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przebudowa odcinka ulicy Sportowej w Zblewie na długości 200 mb

2018-04-20 14:30:11
Przebudowa odcinka drogi gminnej na odcinku 200 mb w Miradowie działka nr 27 w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej szutrowej na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu YOUMB

2018-04-19 09:13:23
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego dla Gminy Zblewo z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7 000 000 zł na okres do 31.12.2030 r.

2018-04-18 15:46:37
Przebudowa odcinka drogi gminnej na odcinku 200 mb w Miradowie działka nr 28 w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej szutrowej na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu YOUMB

2018-04-17 15:53:57
Przebudowa drogi ul. Sportowej w Pinczynie na długości 230 mb

2018-04-16 12:31:16
Bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Zblewo w 2018/2019 r.

2018-04-13 12:45:02
Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Pałubińskiej w Pinczynie w zakresie mieszanek asfaltowych na długości 110 mb

2018-04-11 15:59:55
Przebudowa odcinka ulicy Sportowej w Zblewie na długości 200 mb

2018-04-04 11:41:31
Przetargi na sprzedaż nieruchomości

2018-04-04 08:07:39
Przetargi na sprzedaż nieruchomości

2018-03-28 13:05:55