Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przebudowa drogi gminnej w Radziejewie wraz z wykonaniem zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną

2017-11-03 07:49:56
Przebudowa drogi gminnej w Pinczynie

2017-11-02 13:36:02
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Zblewo z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 800 000 zł na okres do 31.12.2026 r.”

2017-10-27 12:55:01
Modernizacja drogi dojazdowej nr 210 046G do gruntów rolnych w Karolewie w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z mieszanek asfaltowych na odcinku 370 mb

2017-10-27 12:48:19
Modernizacja drogi dojazdowej nr 210 046G do gruntów rolnych w Karolewie w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z mieszanek asfaltowych na odcinku 370 mb

2017-09-28 07:49:36
Przetargi na sprzedaż nieruchomości

2017-09-26 11:39:42
Przebudowa odcinka drogi gminnej w ramach pasa drogowego w Zblewie przy ul. Północnej w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki brukowej typ Tetka oraz z płyt Youmb

2017-09-25 08:42:43
Budowa odcinka drogi gminnej Semlin – Semlinek nr 210022G w miejscowości Semlin, gmina Zblewo

2017-09-25 08:39:52
Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, wraz z elementami zarządzania inwestycją, nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Gajowej w miejscowości Pinczyn, w Gminie Zblewo – droga publiczna nr 210 003G

2017-09-19 15:26:44
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy Zblewo, w formie zakupu biletów miesięcznych, w roku szkolnym 2017/18 (4 części)

2017-09-18 18:56:45