Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZBLEWO o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 280/4, 283/11, 283/10, 283/22 i części działki 280/5 wieś Bytonia, Gmina Zblewo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZBLEWO o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 280/4, 283/11, 283/10, 283/22 i części działki 280/5 wieś Bytonia, Gmina Zblewo
2010-12-28 15:18:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN 15kV, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15kV/0,4kVw celu zasilenia działek budowlanych nr 78/3, 78/8, 78/9 w miejscowości Miradowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN 15kV, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15kV/0,4kVw celu zasilenia działek budowlanych nr 78/3, 78/8, 78/9 w miejscowości Miradowo
2010-12-23 20:48:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych na dz. nr 547/6, 547/7, 547/8, 547/9, 547/10, 547/11, 547/12, 547/13, w miejscowości Pinczyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych na dz. nr 547/6, 547/7, 547/8, 547/9, 547/10, 547/11, 547/12, 547/13, w miejscowości Pinczyn
2010-12-16 14:42:17