Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie zawiadomienia o zawieszeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia drogowego na terenie działek nr 23, 22/11, 31/2, 77 w miejscowości mały Bukowiec , gmina Zblewo. do 25.03.2011r. celem uzyskania uzgodnień

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie zawiadomienia o zawieszeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia drogowego na terenie działek nr 23, 22/11, 31/2, 77 w miejscowości mały Bukowiec , gmina Zblewo. do 25.03.2011r. celem uzyskania uzgodnień
2011-03-22 14:20:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie zawiadomienia o zawieszeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie ulicy Słonecznej zlokalizowanej w miejscowości Pinczyn wraz z odwodnieniem oraz ewentualną przebudową istniejącej infrastruktury kolidującej z planowaną zabudową na działce nr ewid. :678 i 144 w miejscowości Pinczyn do 25.03.2011r. celem uzyskania uzgodnień

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie zawiadomienia o zawieszeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie ulicy Słonecznej zlokalizowanej w miejscowości Pinczyn wraz z odwodnieniem oraz ewentualną przebudową istniejącej infrastruktury kolidującej z planowaną zabudową na działce nr ewid. :678 i 144 w miejscowości Pinczyn do 25.03.2011r. celem uzyskania uzgodnień
2011-03-22 14:18:29
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania postanowienia i decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii napowietrznej nn 0,4 kV, powiązanie sieci pomiędzy istniejącymi słupami linii napowietrznej nn 0,4 kV, wymiana istniejących słupów na nowe na terenie działek nr 203, 148 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania postanowienia i decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii napowietrznej nn 0,4 kV, powiązanie sieci pomiędzy istniejącymi słupami linii napowietrznej nn 0,4 kV, wymiana istniejących słupów na nowe na terenie działek nr 203, 148 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo
2011-03-22 14:14:42
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 280/4, 283/11,283/10, 283/22 i części działki 280/5 wieś Bytonia, Gmina Zblewo

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 280/4, 283/11,283/10, 283/22 i części działki 280/5 wieś Bytonia, Gmina Zblewo
2011-03-18 12:57:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania postanowienia i decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN 15kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15kV/0,4kV, budowie linii elektroenergetycznej kablowej i napowietrznej SN 0,4kV w celu zasilenia działek budowlanych nr 78/3, 78/8, 78/9, w miejscowości Miradowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania postanowienia i decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN 15kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15kV/0,4kV, budowie linii elektroenergetycznej kablowej i napowietrznej SN 0,4kV w celu zasilenia działek budowlanych nr 78/3, 78/8, 78/9, w miejscowości Miradowo
2011-02-28 11:29:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2011-02-22 15:21:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia drogowego na terenie działek nr 23, 22/11, 31/2, 77 w miejscowości Mały Bukowiec , gmina Zblewo

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia drogowego na terenie działek nr 23, 22/11, 31/2, 77 w miejscowości Mały Bukowiec , gmina Zblewo
2011-02-21 15:54:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania postanowienia i decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkania chronione wraz z przebudową i rozbudową budynku Środowiskowego Domu Samopomocy

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania postanowienia i decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkania chronione wraz z przebudową i rozbudową budynku Środowiskowego Domu Samopomocy
2011-02-18 14:38:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania postanowienia i decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych na dz. nr 547/6, 547/7, 547/8, 547/9, 547/10, 547/11, 547/12, 547/13, w miejscowości Pinczyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania postanowienia i decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych na dz. nr 547/6, 547/7, 547/8, 547/9, 547/10, 547/11, 547/12, 547/13, w miejscowości Pinczyn
2011-02-16 15:34:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie postępowania dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych na dz. nr 547/6, 547/7, 547/8, 547/9, 547/10, 547/11, 547/12, 547/13, w miejscowości Pinczyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie postępowania dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych na dz. nr 547/6, 547/7, 547/8, 547/9, 547/10, 547/11, 547/12, 547/13, w miejscowości Pinczyn
2011-02-16 15:32:10