Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Mostowej w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo, inwestycja na terenie części działek nr 442/2, 569”

2018-08-06 20:17:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Mostowej w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo inwestycja na terenie części działek nr 442/2, 641, 569, 610/1, 610/2, 644/8, 644/9, 645, 646, 647, 648/2”

2018-08-06 20:15:05
Zawiadomienie Starosty Starogardzkiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na realizacji budynku wielofunkcyjnego hali produkcyjno - magazynowej oraz elektroenergetycznej linii zasilającej na terenie działki o nr ewidencyjnym 893/2 w obrębie ewidencyjnym Zblewo

2018-08-02 08:01:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, inwestycja na terenie działek nr 215/14, 215/3, 245/2 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo.”

2018-08-02 07:59:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV, inwestycja na terenie dz. nr 131/50 i 131/14 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo”

2018-07-26 08:08:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Budowa linii kablowej nn dla zasilania budynku mieszkalnego, inwestycja na terenie działek nr 606/1, 607/1, 618, 620/2 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo”

2018-07-26 08:06:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego parkingu przy Arboretum Wirty wraz z budową oświetlenia na terenie działek nr 36/13, 37/9 w miejscowości Wirty, gmina Zblewo.”

2018-07-26 08:04:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Budowa linii napowietrzno-kablowej SN dla zasilania budynków mieszkalnych, inwestycja na terenie działek nr 37/6, 37/9, 214/5, 214/9 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo.”

2018-07-25 07:46:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej słupowej SN/nn, 15/0,4 kV wraz z wyprowadzeniami kablowymi nn-0,4 kV i złącza kablowego SN-15 kV zastępujących istniejącą demontowaną linię napowietrzną SN-15 kV, na terenie działek nr 66/2, 32, 66/1, 65/4, 31/2, 84/2, 23, 22/7 w miejscowości Mały Bukowiec, gmina Zblewo

2018-07-19 20:22:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rozbudowa sieci wodociągowej, na terenie działek nr 1011, 926/1 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo.

2018-07-18 17:25:54