Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Przebudowa układu drogowego ul. Gajowej (bocznej) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do odbiornika - naturalnego zbiornika otwartego, na terenie działek nr 144, 50/2, 44/2, 44/1, 39/2, 38/2, 23, 95, 101/1, 101/3, 100/1, 100/2, 100/3, 105/11 w miejscowości Pinczyn gmina Zblewo w następujący sposób: zmienia się nazwę inwestycji na: Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Gajowej (bocznej) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do odbiornika - naturalnego zbiornika otwartego na terenie działek nr 144, 50/2, 44/2, 44/1, 39/2, 38/2, 23, 95, 101/1, 101/3, 100/1, 100/2, 100/3, 105/11 w miejscowości Pinczyn gmina Zblewo.

2018-11-26 20:32:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rozbudowa sieci wodociągowej, na terenie działki nr 123 w miejscowości Bytonia, gmina Zblewo.

2018-11-23 13:29:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie dz. nr 179/52 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo”

2018-11-21 13:52:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, nn 0,4kV oraz budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, inwestycja na terenie dz. 203/3, 212/7 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo.”

2018-11-19 21:15:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, na terenie działek nr 359 i 345/9 w miejscowości Bytonia, gmina Zblewo.

2018-11-09 14:27:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Rozbudowa sieci wodociągowej”

2018-11-05 14:55:09
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Starogardzkiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę wielofunkcyjnej hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zblewo na terenie działki nr 894

2018-11-05 14:47:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej SN-15 kV, na terenie działek nr 77, 84/2, 31/2, 45/3, 49/3, 48/2, 133/1, 135/1, 134/1, 136/1, 138/1, 141 w miejscowości Mały Bukowiec oraz na terenie działek nr 312, 313 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo

2018-09-19 14:09:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej słupowej SN/nn, 15/04 kV wraz z wyprowadzeniami kablowymi nn-0,4 kV i złącza kablowego SN-15 kV zastępujących istniejącą demontowaną linię napowietrzną SN-15kV, na terenie działek nr 66/2, 32, 66/1, 65/4, 31/2, 84/2, 23, 22/7 w miejscowości Mały Bukowiec, gmina Zblewo.

2018-09-17 13:29:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Budowa linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego, inwestycja na terenie działek nr 606/1, 607/1, 618 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo”

2018-09-13 14:56:36