Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa szatni dla sportowców i wc dla kibiców wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórce istniejących budynków na terenie dz. nr 1070, 1071, 890 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo”

2019-01-17 09:18:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Przebudowa linii SN 15 kV polegająca na: budowie linii kablowej SN 15 kV, budowie linii napowietrznej SN 15 kV, budowie złącza SN 15 kV, demontażu linii napowietrznej SN 15 kV, demontażu linii kablowej SN 15 kV na terenie działek nr 52/2, 95, 98/2, 99/1, 99/2, 100/1, 102/12, 105/10, 105/11 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo.

2019-01-10 15:26:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, nn 0,4kV oraz budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, inwestycja na terenie dz. 203/3, 212/7 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo”

2019-01-04 08:58:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie dz. nr 179/52 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo”

2019-01-04 08:09:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV na terenie działek nr 359 i 345/9 w miejscowości Bytonia, gm. Zblewo.

2019-01-02 11:27:12
Zawiadomienie Starosty Starogardzkiego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę dot. budowy elektrowni wiatrowej

2018-12-20 09:04:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa Wieży Telekomunikacyjnej – 50834 BORZECHOWO EMITEL, na terenie działki nr 199/18 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo”

2018-12-12 15:02:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie szatni dla sportowców i wc dla kibiców wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórce istniejących budynków na terenie dz. nr 1070, 1071, 890 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo”

2018-12-10 21:30:32
Wójt Gminy Zblewo informuje, że w dniu 06.12.2018 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 123 w miejscowości Bytonia, gm. Zblewo.

2018-12-07 14:43:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Zakres 1: Budowa dwutorowej linii napowietrznej SN-15kV wraz ze stanowiskami słupowymi (po trasie istniejącej linii napowietrznej SN-15kV) od stanowiska słupowego 68 do stanowiska nr 77 na terenie dz. nr 267/14, 270, 267/13, 267/12, 267/6, 267/7, 268 obręb 3 Bytonia; na terenie dz. nr 773, 774, 775, 777, 778, 779 obręb 16 Zblewo; od stanowiska słupowego 66 do stanowiska nr 64 na terenie dz. nr 782/1, 782/2, 814, 1174, 817/2 obręb 16 Zblewo. Budowa linii kablowych SN-15kV od stanowiska słupowego nr 68 do stanowiska słupowego nr 66 na terenie dz. nr 779, 784/2, 782/2 obręb 16 Zblewo; od stanowiska słupowego nr 64 do dz. nr 772/19 (DK 22) na terenie dz. nr 817/2, 841 obręb 16 Zblewo. Budowa linii kablowej SN-15kV od stanowiska słupowego nr 65 do ST T-60953 Zblewo Wybudowanie na terenie dz. nr 782/1, 782/2, 814, 781 obręb 16 Zblewo. Wymiana linii napowietrznej SN-15kV wraz ze stanowiskami słupowymi od stanowiska słupowego nr 77 do stanowiska słupowego nr 242 na terenie dz. nr 7/3, 270 obręb 3 Bytonia; od stanowiska słupowego nr 73 do ST T-60682 Bytonia Baza Materiałowa na terenie dz. nr 267/7 obręb 3 Bytonia; od stanowiska słupowego nr 64 do stanowiska słupowego 63 na terenie dz. nr 841, 854/2, 855/2, 855/1. Zakres 2: Wymiana linii napowietrznej SN-15kV wraz ze stanowiskami słupowymi od stanowiska słupowego numer 2 do stanowiska słupowego numer 1 na terenie dz. nr 450, 451/4, 463, 464, 466, 772/19, 1459/10 obręb 16 Zblewo. Budowa linii kablowej SN-15kV od stanowiska słupowego numer 2 do stanowiska słupowego numer 59 na terenie dz. nr 1459/10, 1459/26, 866/8, 868/2 obręb 16 Zblewo. Budowa stanowiska słupowego numer 59 linii napowietrznej SN-15kV na terenie dz. nr 868/2 obręb 16 Zblewo. Demontaż stanowiska słupowego numer 59 linii napowietrznej SN-15kV na terenie dz. nr 868/2 obręb 16 Zblewo. Budowa linii napowietrznej SN-15kV wraz ze stanowiskami słupowymi od słup 1 do ST T-60588 Zblewo Hydrofornia na terenie dz. nr 450 obręb 16 Zblewo. Budowa linii kablowej SN-15kV na terenie dz. nr 450 obręb 16 Zblewo. Demontaż stanowiska słupowego nr 1 linii napowietrznej SN-15kV wraz z linią napowietrzną SN-15kV na terenie dz. nr 450 obręb 16 Zblewo

2018-12-06 19:35:55