Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi BORZECHOWO

2019-03-18 20:21:30
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 85 obręb SEMLIN

2019-03-18 20:18:07
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi BORZECHOWO

2019-03-18 20:15:39
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa linii kablowych średniego napięcia na działce nr 50/11 obręb 16 Zblewo

2019-03-11 15:43:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV dla zasilania budynku jednorodzinnego na dz. nr 408/8 oraz 408/9, inwestycja na terenie dz. nr 408/8 i 407 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo

2019-03-06 21:42:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr 1444/8, 1444/9, 419 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo.

2019-03-06 21:37:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie linii SN 15 kV polegającej na: budowie linii kablowej SN 15 kV, budowie linii napowietrznej SN 15 kV, budowie złącza SN 15 kV, demontażu linii napowietrznej SN 15 kV, demontażu linii kablowej SN 15 kV na terenie działek nr 52/2, 95, 98/2, 99/1, 99/2, 100/1, 102/12, 105/10, 105/11 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo.

2019-03-05 06:36:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania decyji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa powiązań z siecią SN-15kV za pomocą linii kablowych, napowietrznych SN-15kV w miejscowości Bytonia i Zblewo, gmina Zblewo

2019-02-25 19:33:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowych SN-15kV na terenie działek numer: 772/19, 416, 198, 245/2, 1340/3, 1447/6, 1447/8, 1216/2, 282/2, 295/1, 294/8, 325, 282/1, 535/1, 296/1, 574/1, 574/6, 196, 190/2, 188, 50/1, 50/9, 245/2, 1433/2, 48 obręb 16 Zblewo, gmina Zblewo; 357/1 obręb 12 Pinczyn, gmina Zblewo; 370/2, 328/7, 328/6, 1, 328/4 obręb 4 Cis, gmina Zblewo; 87, 358, 93/1, 92/1, 92/2, 91/1, 88/3 obręb 7 Góra, gmina Stara Kiszewa. Budowa złącza kablowego SN-15kV na terenie działki numer 50/9 obręb 16 Zblewo. Budowa złącza kablowego SN-15kV na terenie działki numer 1216/2 obręb 16 Zblewo. Budowa złącza kablowego SN-15kV na terenie działki numer 1447/6 obręb 16 Zblewo. Budowa stanowiska słupowego linii napowietrznej SN-15kV na terenie działki numer 574/6 obręb 16 Zblewo. Wymiana stanowiska słupowego linii napowietrznej SN-15kV na terenie działki numer 1433/2, 188, 221 obręb 16 Zblewo

2019-02-18 12:38:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa Wieży Telekomunikacyjnej – 50834 BORZECHOWO EMITEL, na terenie działki nr 199/18 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo”

2019-01-31 12:53:27