Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Przebudowa i budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 282/2, 1216/2, 1258/4, 1196, 1203, 1210, 1216/1 w miejscowości Zblewo gm. Zblewo.”

2017-10-31 14:11:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa linii kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne, na terenie działek nr 795, 796/4, 796/5, 814 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo.

2017-10-31 14:06:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie zawiadomienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne, na terenie działek nr 795, 796/4, 796/5, 814 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo

2017-10-31 14:00:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Przebudowa sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr 1453, 410/1, 398/4, 398/1, 397/1, 396/1 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo

2017-10-29 16:03:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie zawiadomienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Przebudowa sieci elektroenergetycznej, na terenie działek nr 1453, 410/1, 398/4, 398/1, 397/1, 396/1 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo

2017-10-29 15:57:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Zagospodarowanie przestrzeni poprzez budowę parku w Zblewie, budowę toalety ogólnodostępnej wraz z zapleczem gospodarczym, wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 1453, 294/8, 364/2, 360/2, 360/1, 368/2, 368/3, 368/4, 367/2, 367/5, 396/2, 397/2, 397/1, 398/4, 398/1 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo

2017-10-29 15:52:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie zawiadomienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Zagospodarowanie przestrzeni poprzez budowę parku w Zblewie, budowie toalety ogólnodostępnej wraz z zapleczem gospodarczym, wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 1453, 294/8, 364/2, 360/2, 360/1, 368/2, 368/3, 368/4, 367/2, 367/5, 369/2, 397/2, 397/1, 398/4, 398/1 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo

2017-10-29 15:45:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 210/14 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo.”

2017-10-26 21:54:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia.

2017-10-25 18:58:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie zawiadomienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia

2017-10-25 18:53:10