Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej SN-15 kV, na terenie działek nr 77, 84/2, 31/2, 45/3, 49/3, 48/2, 133/1, 135/1, 134/1, 136/1, 138/1, 141 w miejscowości Mały Bukowiec oraz na terenie działek nr 312, 313 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo

2018-09-19 14:09:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej słupowej SN/nn, 15/04 kV wraz z wyprowadzeniami kablowymi nn-0,4 kV i złącza kablowego SN-15 kV zastępujących istniejącą demontowaną linię napowietrzną SN-15kV, na terenie działek nr 66/2, 32, 66/1, 65/4, 31/2, 84/2, 23, 22/7 w miejscowości Mały Bukowiec, gmina Zblewo.

2018-09-17 13:29:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Budowa linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego, inwestycja na terenie działek nr 606/1, 607/1, 618 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo”

2018-09-13 14:56:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa Wieży Telekomunikacyjnej - 50834 BORZECHOWO EMITEL, na terenie działki nr 199/18 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo

2018-09-06 13:06:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Budowa drogi gminnej – ul. Ks. Konstantyna Kreffta i ul. Akacjowej oraz remont dróg gminnych – ulic Akacjowej, Słonecznej, Różanej, Modrzewiowej w Zblewie w gminie Zblewo (powiat starogardzki), inwestycja na terenie działek nr: 282/1, 282/2, 295/1, 1273, 293/3, 291/1, 287, 291/24, 291/30, 291/2, 293/5, 294/2, 293/12, 294/5, 343, 358, 295/1, 294/8, 334, 333, 332/6, 364/2, 361, 362, 363, 302, 303, 304, 305, 306/9”

2018-09-04 07:40:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Rozbudowa sieci wodociągowej”

2018-08-31 21:08:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV, inwestycja na terenie dz. nr 131/50 i 131/14 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo”

2018-08-30 08:53:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie postanowienia o uzupełnieniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Mostowej w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo inwestycja na terenie części działek nr 442/2, 641, 569, 610/1, 610/2, 644/8, 644/9, 645, 646, 647, 648/2”

2018-08-21 14:38:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie postanowienia o uzupełnieniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Mostowej w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo, inwestycja na terenie części działek nr 442/2, 569”

2018-08-21 14:36:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej SN-15 kV, na terenie działek nr 77, 84/2, 31/2, 45/3, 49/3, 48/2, 133/1, 135/1, 134/1, 136/1, 138/1, 141 w miejscowości Mały Bukowiec oraz na terenie działek nr 312, 313 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo

2018-08-14 14:24:26