Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE O PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O PONOWIENIU PROCEDURY UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA: Wójt Gminy Zblewo podaje do publicznej wiadomości informację o ponownej procedurze udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch obiektów inwentarskich dla trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 28/1 w miejscowości Jezierce, obręb Jezierce, gmina Zblewo, powiat starogardzki, woj. pomorskie"

2017-09-19 11:50:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia

2017-09-05 22:25:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr 107/1, 144, 184/11, 769/7 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo

2017-08-28 21:55:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Zagospodarowanie przestrzeni poprzez budowę parku w Zblewie, budowę toalety ogólnodostępnej wraz z zapleczem gospodarczym wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 1453, 294/8, 364/2, 360/2, 360/1, 368/2, 368/3, 368/4, 367/2, 367/5, 396/2, 397/2, 397/1, 398/4, 398/1 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo

2017-08-25 12:38:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Przebudowa sieci elektroenergetycznej, na terenie działek nr 1453, 410/1, 398/4, 398/1, 397/1, 396/1 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo

2017-08-25 12:35:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne, na terenie działek nr 795, 796/4, 796/5, 814 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo

2017-08-21 22:51:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne, na terenie działek nr 795, 796/4, 796/5, 814 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo

2017-08-18 14:54:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury, na terenie działek nr 52/2, 91, 109/1 w miejscowości Białachowo, gm. Zblewo

2017-08-16 15:34:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej, na terenie działek nr 288/7, 287, 245/2 w miejscowości Zblewo, gm. Zblewo

2017-08-16 15:31:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV i nn-0,4 kV, budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kV i słupowej stacji transformatorowej, na terenie działek nr 375/21, 375/27, 370 i 474 w miejscowości Borzechowo oraz na terenie działek nr 141, 142/1, 140/1, 139/1, 143/1, 138/1, 136/1 i 136/2 w miejscowości Pazda, obręb Mały Bukowiec, gmina Zblewo.

2017-08-01 13:52:36