Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV, na terenie działek nr 1258/4,1383, 1342, 1341, 1340/3 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo

2017-07-20 14:18:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działek nr 52/2, 91, 109/1 w obrębie Białachowo, gmina Zblewo

2017-07-20 08:47:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej nn w celu zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych na działkach nr 606/8 ÷ 606/11, na terenie działek nr 606/1, 606/12, 607/1, 618, 619/1, 619/4 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo

2017-07-20 08:44:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego, ścieżki rowerowej, chodnika, zatok autobusowych, obiektów inżynierskich, obiektów małej architektury, przebudowa skrzyżowań oraz zjazdów publicznych, remont istniejących zjazdów indywidualnych, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku drogi krajowej DK 22 w km 300+500 – 311+300"

2017-07-05 15:56:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej, na terenie działek nr 288/7, 287, 245/2 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo

2017-07-04 15:18:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci oświetlenia ulicznego, na terenie działek nr 13/8, 27 w miejscowości Cis, gmina Zblewo

2017-07-04 15:15:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr 186/5, 144 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo

2017-07-04 15:12:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie zawiadomienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 187/4 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo

2017-06-23 08:48:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie dz. nr 187/4 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo

2017-06-23 08:44:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV i nn-0,4 kV, budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kV i słupowej stacji transformatorowej, na terenie działek nr 375/21, 375/27, 370 i 474 w miejscowości Borzechowo oraz na terenie działek nr 141, 142/1, 140/1, 139/1, 143/1, 138/1, 136/1 i 136/2 w miejscowości Pazda, obręb Mały Bukowiec, gmina Zblewo

2017-06-13 19:08:50