Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej SN-15 kV, na terenie działek nr 77, 84/2, 31/2, 45/3, 49/3, 48/2, 133/1, 135/1, 134/1, 136/1, 138/1, 141 w miejscowości Mały Bukowiec oraz na terenie działek nr 312, 313 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo

2018-08-14 14:24:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi krajowej nr 22 w Zblewie, inwestycja na terenie działek nr 462, 461, 459, 772/19, 865/2, 1459/10, 889, 887/5, 1071, 1082/2, 1081, 1080, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1127, 1067, 890, 866/8, 865/4, 9/3, 9/6, 866/11, 866/12 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo.

2018-08-10 13:58:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Przebudowa układu drogowego ul. Gajowej (bocznej) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do odbiornika - naturalnego zbiornika otwartego, na terenie działek nr 144, 50/2, 44/2, 44/1, 39/2, 38/2, 23, 95, 101/1, 101/3, 100/1, 100/2, 100/3, 105/11 w miejscowości Pinczyn gmina Zblewo

2018-08-08 13:31:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 210018G ul. Dworcowa w miejscowości Bytonia oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr 46, 84/1, 87/1, 94, 98 w miejscowości Bytonia, gmina Zblewo

2018-08-08 13:29:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Mostowej w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo, inwestycja na terenie części działek nr 442/2, 569”

2018-08-06 20:17:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Mostowej w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo inwestycja na terenie części działek nr 442/2, 641, 569, 610/1, 610/2, 644/8, 644/9, 645, 646, 647, 648/2”

2018-08-06 20:15:05
Zawiadomienie Starosty Starogardzkiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na realizacji budynku wielofunkcyjnego hali produkcyjno - magazynowej oraz elektroenergetycznej linii zasilającej na terenie działki o nr ewidencyjnym 893/2 w obrębie ewidencyjnym Zblewo

2018-08-02 08:01:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, inwestycja na terenie działek nr 215/14, 215/3, 245/2 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo.”

2018-08-02 07:59:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV, inwestycja na terenie dz. nr 131/50 i 131/14 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo”

2018-07-26 08:08:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Budowa linii kablowej nn dla zasilania budynku mieszkalnego, inwestycja na terenie działek nr 606/1, 607/1, 618, 620/2 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo”

2018-07-26 08:06:52