Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii kablowych SN-15kV na terenie działek numer: 772/19, 416, 198, 245/2, 1340/3, 1447/6, 1447/8, 1216/2, 282/2, 295/1, 294/8, 325, 282/1, 535/1, 296/1, 574/1, 574/6, 196, 190/2, 188, 50/1, 50/9, 245/2, 1433/2, 48 obręb 16 Zblewo, gmina Zblewo; 357/1 obręb 12 Pinczyn, gmina Zblewo; 370/2, 328/7, 328/6, 1, 328/4 obręb 4 Cis, gmina Zblewo; 87, 358, 93/1, 92/1, 92/2, 91/1, 88/3 obręb 7 Góra, gmina Stara Kiszewa. Budowa złącza kablowego SN-15kV na terenie działki numer 50/9 obręb 16 Zblewo. Budowa złącza kablowego SN-15kV na terenie działki numer 1216/2 obręb 16 Zblewo. Budowa złącza kablowego SN-15kV na terenie działki numer 1447/6 obręb 16 Zblewo. Budowa stanowiska słupowego linii napowietrznej SN-15kV na terenie działki numer 574/6 obręb 16 Zblewo. Wymiana stanowiska słupowego linii napowietrznej SN-15kV na terenie działki numer 1433/2, 188, 221 obręb 16 Zblewo

2019-02-18 12:38:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa Wieży Telekomunikacyjnej – 50834 BORZECHOWO EMITEL, na terenie działki nr 199/18 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo”

2019-01-31 12:53:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa szatni dla sportowców i wc dla kibiców wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórce istniejących budynków na terenie dz. nr 1070, 1071, 890 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo”

2019-01-17 09:18:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Przebudowa linii SN 15 kV polegająca na: budowie linii kablowej SN 15 kV, budowie linii napowietrznej SN 15 kV, budowie złącza SN 15 kV, demontażu linii napowietrznej SN 15 kV, demontażu linii kablowej SN 15 kV na terenie działek nr 52/2, 95, 98/2, 99/1, 99/2, 100/1, 102/12, 105/10, 105/11 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo.

2019-01-10 15:26:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, nn 0,4kV oraz budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, inwestycja na terenie dz. 203/3, 212/7 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo”

2019-01-04 08:58:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie dz. nr 179/52 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo”

2019-01-04 08:09:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV na terenie działek nr 359 i 345/9 w miejscowości Bytonia, gm. Zblewo.

2019-01-02 11:27:12
Zawiadomienie Starosty Starogardzkiego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę dot. budowy elektrowni wiatrowej

2018-12-20 09:04:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa Wieży Telekomunikacyjnej – 50834 BORZECHOWO EMITEL, na terenie działki nr 199/18 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo”

2018-12-12 15:02:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie szatni dla sportowców i wc dla kibiców wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórce istniejących budynków na terenie dz. nr 1070, 1071, 890 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo”

2018-12-10 21:30:32