Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr 396/1, 397/1, 397/2, 397/3, 1453, 410/1, 398/5, 398/7, 408/1 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo”

2018-06-18 08:23:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Budowa linii kablowej nn dla zasilania budynku mieszkalnego, inwestycja na terenie działek nr 31/3, 96, 150 w miejscowości Semlin, gmina Zblewo.”

2018-06-18 08:19:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Budowa linii kablowej nn dla zasilania obiektu handlowego, inwestycja na terenie działek nr 434, 442/2, 541/7, 546, 539/1, 537/6, 537/4, 492/1 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo.”

2018-06-14 11:12:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Budowa linii kablowej nn dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych, inwestycja na terenie działek nr 124/13, 131/14, 131/38, 131/39 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo.”

2018-06-14 11:05:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 650, 195/1, 179/20, 179/32, 179/34 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo.”

2018-06-11 10:28:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi krajowej nr 22 w Zblewie, inwestycja na terenie działek nr 462, 461, 459, 772/19, 865/2, 1459/10, 889, 887/5, 1071, 1082/2, 1081, 1080, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1127, 1067, 890, 866/8, 865/4, 9/3, 9/6, 866/11, 866/12 w miejscowości Zblewo

2018-06-10 22:54:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Przebudowa układu drogowego ul. Gajowej (bocznej) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do odbiornika – naturalnego zbiornika otwartego, na terenie działek nr 144, 50/2, 44/2, 44/1, 39/2, 38/2, 23, 95, 101/1, 101/3, 100/1, 100/2, 100/3, 105/11 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo

2018-06-10 22:52:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 210018G ul. Dworcowa w miejscowości Bytonia oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr 46, 84/1, 87/1, 94, 98 w miejscowości Bytonia, gmina Zblewo

2018-06-10 22:48:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Mostowej w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo, inwestycja na terenie części działek nr 442/2, 641, 569, 610/1, 610/2, 644/8, 644/9, 645, 646, 647, 649, 648/2”

2018-06-07 13:06:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Mostowej w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo, inwestycja na terenie części działek nr 442/2, 569”

2018-06-07 13:01:32