Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie dz. nr 650, 195/1, 179/20, 179/32, 179/34 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo.”

2018-04-19 09:06:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa lampy solarnej, na terenie działki nr 58/7 w miejscowości Pałubinek, gmina Zblewo.

2018-04-16 15:57:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Budowa linii napowietrznej nn 0,4kV na terenie działek nr 366, 367/1, 367/3, 407, w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo.”

2018-04-16 12:38:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Budowa linii kablowej nn w celu zasilenia zespołu budynków mieszkalnych na działkach nr 769/8 i od 769/11 do 769/14, inwestycja na terenie działek nr 769/7, 769/11, 769/12, 769/13, 769/14, 769/8 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo.”

2018-04-16 12:33:43
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wsi Białachowo uchwalonego uchwałą nr XXXI/222/2001 Rady Gminy Zblewo z dnia 7 grudnia 2001r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białachowo, gmina Zblewo

2018-04-13 15:07:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Pinczyn i Zblewo, gmina Zblewo.”

2018-04-12 15:17:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa linii kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 926/1, 926/5, 926/6, 926/7, 926/8, 926/9, 926/10, 926/12, 926/14, 926/15, 1011 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo”

2018-04-06 14:42:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 (bezobsługowy obiekt infrastruktury technicznej) na terenie części dz. nr 187/4 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo”

2018-04-05 11:51:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Budowa odcinka sieci wodociągowej na dz. nr 551/16, 552/2, 1457/3, 1458 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo”

2018-04-04 11:44:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem na dz. nr 153, 1461/3 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo”

2018-04-04 07:51:28