Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie zawiadomienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej nn w celu zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych na działkach nr 186/8-186/10, inwestycja na terenie działek nr 186/5, 144 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo

2018-02-15 18:55:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie podjęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 (bezobsługowy obiekt infrastruktury technicznej) na dz. nr 187/4 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo”

2018-02-14 18:33:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa odcinka sieci wodociągowej na dz. nr 551/16, 552/2, 1457/3, 1458 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo.”

2018-02-12 15:55:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem na dz. nr 153, 1461/3 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo.”

2018-02-12 08:04:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego, ścieżki rowerowej, chodnika, zatok autobusowych, obiektów inżynierskich, obiektów małej architektury, przebudowa skrzyżowań oraz zjazdów publicznych, remont istniejących zjazdów indywidualnych, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku drogi krajowej DK 22 w km 300+500 – 311+300

2018-02-07 14:56:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej SN wraz ze światłowodem w celu podłączenia farmy fotowoltaicznej Pinczyn II, inwestycja na terenie działki nr 644/3 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo

2018-02-06 14:28:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na dz. nr 619/1, 617/1, 617/5 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo”

2018-02-02 14:06:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na dz. nr 205/12 w miejscowości Cis, gmina Zblewo

2018-02-02 14:03:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie zawiadomienia o zawieszeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowie linii kablowej nn w celu zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych na działkach nr 186/8-186/10, inwestycja na terenie działek nr 186/5, 144 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo na czas opracowania projektu decyzji.

2018-02-01 11:57:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie zawiadomienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie „Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 (bezobsługowy obiekt infrastruktury technicznej) na dz. nr 187/4 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo” na czas opracowania projektu decyzji

2018-01-29 08:12:30