Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Zblewo informuje, że w dniu 06.12.2018 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 123 w miejscowości Bytonia, gm. Zblewo.

2018-12-07 14:43:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Zakres 1: Budowa dwutorowej linii napowietrznej SN-15kV wraz ze stanowiskami słupowymi (po trasie istniejącej linii napowietrznej SN-15kV) od stanowiska słupowego 68 do stanowiska nr 77 na terenie dz. nr 267/14, 270, 267/13, 267/12, 267/6, 267/7, 268 obręb 3 Bytonia; na terenie dz. nr 773, 774, 775, 777, 778, 779 obręb 16 Zblewo; od stanowiska słupowego 66 do stanowiska nr 64 na terenie dz. nr 782/1, 782/2, 814, 1174, 817/2 obręb 16 Zblewo. Budowa linii kablowych SN-15kV od stanowiska słupowego nr 68 do stanowiska słupowego nr 66 na terenie dz. nr 779, 784/2, 782/2 obręb 16 Zblewo; od stanowiska słupowego nr 64 do dz. nr 772/19 (DK 22) na terenie dz. nr 817/2, 841 obręb 16 Zblewo. Budowa linii kablowej SN-15kV od stanowiska słupowego nr 65 do ST T-60953 Zblewo Wybudowanie na terenie dz. nr 782/1, 782/2, 814, 781 obręb 16 Zblewo. Wymiana linii napowietrznej SN-15kV wraz ze stanowiskami słupowymi od stanowiska słupowego nr 77 do stanowiska słupowego nr 242 na terenie dz. nr 7/3, 270 obręb 3 Bytonia; od stanowiska słupowego nr 73 do ST T-60682 Bytonia Baza Materiałowa na terenie dz. nr 267/7 obręb 3 Bytonia; od stanowiska słupowego nr 64 do stanowiska słupowego 63 na terenie dz. nr 841, 854/2, 855/2, 855/1. Zakres 2: Wymiana linii napowietrznej SN-15kV wraz ze stanowiskami słupowymi od stanowiska słupowego numer 2 do stanowiska słupowego numer 1 na terenie dz. nr 450, 451/4, 463, 464, 466, 772/19, 1459/10 obręb 16 Zblewo. Budowa linii kablowej SN-15kV od stanowiska słupowego numer 2 do stanowiska słupowego numer 59 na terenie dz. nr 1459/10, 1459/26, 866/8, 868/2 obręb 16 Zblewo. Budowa stanowiska słupowego numer 59 linii napowietrznej SN-15kV na terenie dz. nr 868/2 obręb 16 Zblewo. Demontaż stanowiska słupowego numer 59 linii napowietrznej SN-15kV na terenie dz. nr 868/2 obręb 16 Zblewo. Budowa linii napowietrznej SN-15kV wraz ze stanowiskami słupowymi od słup 1 do ST T-60588 Zblewo Hydrofornia na terenie dz. nr 450 obręb 16 Zblewo. Budowa linii kablowej SN-15kV na terenie dz. nr 450 obręb 16 Zblewo. Demontaż stanowiska słupowego nr 1 linii napowietrznej SN-15kV wraz z linią napowietrzną SN-15kV na terenie dz. nr 450 obręb 16 Zblewo

2018-12-06 19:35:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Przebudowa układu drogowego ul. Gajowej (bocznej) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do odbiornika - naturalnego zbiornika otwartego, na terenie działek nr 144, 50/2, 44/2, 44/1, 39/2, 38/2, 23, 95, 101/1, 101/3, 100/1, 100/2, 100/3, 105/11 w miejscowości Pinczyn gmina Zblewo w następujący sposób: zmienia się nazwę inwestycji na: Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Gajowej (bocznej) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do odbiornika - naturalnego zbiornika otwartego na terenie działek nr 144, 50/2, 44/2, 44/1, 39/2, 38/2, 23, 95, 101/1, 101/3, 100/1, 100/2, 100/3, 105/11 w miejscowości Pinczyn gmina Zblewo.

2018-11-26 20:32:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rozbudowa sieci wodociągowej, na terenie działki nr 123 w miejscowości Bytonia, gmina Zblewo.

2018-11-23 13:29:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie dz. nr 179/52 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo”

2018-11-21 13:52:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, nn 0,4kV oraz budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, inwestycja na terenie dz. 203/3, 212/7 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo.”

2018-11-19 21:15:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, na terenie działek nr 359 i 345/9 w miejscowości Bytonia, gmina Zblewo.

2018-11-09 14:27:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Rozbudowa sieci wodociągowej”

2018-11-05 14:55:09
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Starogardzkiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę wielofunkcyjnej hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zblewo na terenie działki nr 894

2018-11-05 14:47:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej SN-15 kV, na terenie działek nr 77, 84/2, 31/2, 45/3, 49/3, 48/2, 133/1, 135/1, 134/1, 136/1, 138/1, 141 w miejscowości Mały Bukowiec oraz na terenie działek nr 312, 313 w miejscowości Borzechowo, gmina Zblewo

2018-09-19 14:09:39