Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rozbudowa sieci poprzez budowę przyłącza energetycznego, na terenie działek nr 778, 772/4, 772/19, 115/3 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo

2017-05-18 09:59:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr 186/5, 144 w miejscowości Pinczyn, gmina Zblewo

2017-05-18 09:50:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowej SN 15 kV oraz wymiana słupa linii napowietrznej SN 15 kV na terenie działek nr 8, 15 w miejscowości Tomaszewo, gmina Zblewo.

2017-05-14 23:17:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowa istniejącej słupowej stacji transformatorowej, na terenie działek nr 1173/1, 891, 895 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo.

2017-05-09 08:00:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego, ścieżki rowerowej, chodnika, zatok autobusowych, obiektów inżynierskich, obiektów małej architektury, przebudowa skrzyżowań oraz zjazdów publicznych, remont istniejących zjazdów indywidualnych, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku drogi krajowej DK 22 w km 300+500 – 311+300.”

2017-05-05 10:56:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr 814, 796/4 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo

2017-05-02 10:31:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rozbudowa sieci poprzez budowę przyłącza energetycznego, na terenie działek nr 778, 772/4, 772/19, 115/3 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo

2017-04-19 15:34:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Przebudowa linii nn 0,4 kV, na terenie działek nr 16/1, 16/4 w miejscowości Białachowo, gmina Zblewo.

2017-04-13 12:33:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie zawiadomienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Przebudowa linii nn 0,4 kV, na terenie działek nr 16/1, 16/4 w miejscowości Białachowo, gm. Zblewo”.

2017-04-13 12:30:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Przebudowa linii nn 0,4 kV, na terenie działek nr 1173/1, 891, 895, 894, 893/5, 893/4, 893/2 w miejscowości Zblewo, gmina Zblewo.

2017-04-13 12:21:07