Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
IV SESJA RADY GMINY ZBLEWO

2019-03-05 06:41:50
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

2019-02-12 13:39:49
Informacja o dodatkowych polowaniach zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019

2019-01-15 15:01:18
III SESJA RADY GMINY ZBLEWO

2018-12-13 13:44:36
II SESJA RADY GMINY ZBLEWO

2018-11-29 12:49:36
Ogłoszenie w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2018

2018-11-21 13:41:57
TRANSMISJA Z SESJI RADY GMINY ZBLEWO W DNIU 19.11.2018r.

2018-11-16 15:07:14
I SESJA RADY GMINY ZBLEWO

2018-11-14 08:32:09
LV Sesja Rady Gminy Zblewo

2018-10-17 12:48:13
LIV Sesja Rady Gminy Zblewo

2018-09-27 08:05:47
Zarządzenie nr 394/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 sierpnia 2018r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Zblewie

2018-08-08 12:01:53
Ogłoszenie Wójta Gminy Zblewo o sprzedaży drewna opałowego oraz użytkowego

2018-08-02 10:16:52
LII Sesja Rady Gminy Zblewo

2018-07-30 09:46:50
INFORMACJA: Wójt Gminy Zblewo informuje, że w związku z suszą jaka zaistniała na przełomie kwietnia, maja i czerwca br, według wartości wskaźników klimatycznego bilansu wodnego na terenie gminy Zblewo szacowaniu strat w gospodarstwach rolnych podlegają: Zboża jare , zboża ozime, drzewa owocowe, krzewy owocowe, truskawki

2018-06-20 13:29:34
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZÓW O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

2018-06-13 08:07:12
Ogłoszenie o zmianie stawek za zaopatrzenie w wodę oraz za odprowadzenie ścieków

2018-06-11 15:47:40
LI Sesja Rady Gminy Zblewo

2018-06-10 22:56:29
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs na 2018 r. dla gmin woj. pomorskiego pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego"(edycja 2018)

2018-05-14 15:50:25
Wójt Gminy Zblewo zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, o wypełnienie druku formularza zgłoszeniowego posiadanych zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków do gminnych ewidencji

2018-05-11 10:44:35
Ogłoszenia w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2018

2018-04-19 09:09:51
XLVIII Sesja Rady Gminy Zblewo

2018-03-19 15:17:56
OGŁOSZENIE: W związku z przystąpieniem przez Gminę Zblewo do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn: "Czyste Powietrze Pomorza" (edycja 2018) , Wójt Gminy Zblewo podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej w obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Zblewo.

2018-03-10 22:42:30
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 lutego 2018r. o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych oraz o liczbie urzędników w poszczególnych gminach.

2018-02-27 14:20:51
XLVII Sesja Rady Gminy Zblewo

2018-02-22 09:49:18
Wójt Gminy Zblewo informuje, że do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XLII/309/2017 z dnia 25 października 2017 r. została wykazana nieruchomość gruntowa położona w obrębie Zblewo

2017-12-14 12:11:55
XLV Sesja Rady Gminy Zblewo

2017-12-14 11:39:58
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Zblewo

2017-12-08 21:14:49
XLIV Sesja Rady Gminy Zblewo

2017-11-22 08:05:06
Ogłoszenie w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz statystycznej liczby dzieci w publicznych przedszkolach na rok 2017

2017-11-03 12:50:44
XLII Sesja Rady Gminy Zblewo

2017-10-17 12:06:49
Wójt Gminy Zblewo informuje, że na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XLI/373/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. i Uchwały Nr XXXIV/309/2013 z dnia 30.12.2013 r. do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego została wykazana nieruchomość rolna położona w Radziejewie

2017-08-31 14:37:09
XLI Sesja Rady Gminy Zblewo

2017-08-18 09:04:52
Ogłoszenie w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 udzielanej dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zblewo

2017-07-21 09:04:59
XXXIX Sesja Rady Gminy

2017-06-20 07:59:25
Ogłoszenie w sprawie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (eternit)

2017-06-05 08:29:18
Ogłoszenie w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 udzielanej dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zblewo

2017-05-30 07:49:49
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZÓW O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

2017-04-26 14:41:20
XXXVII Sesja Rady Gminy

2017-04-21 14:37:11
XXXV Sesja Rady Gminy

2017-03-17 12:20:47
"Czyste powietrze Pomorza" - edycja 2017

2017-02-24 22:06:02