Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZÓW O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

2018-06-13 08:07:12
Ogłoszenie o zmianie stawek za zaopatrzenie w wodę oraz za odprowadzenie ścieków

2018-06-11 15:47:40
LI Sesja Rady Gminy Zblewo

2018-06-10 22:56:29
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs na 2018 r. dla gmin woj. pomorskiego pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego"(edycja 2018)

2018-05-14 15:50:25
Wójt Gminy Zblewo zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, o wypełnienie druku formularza zgłoszeniowego posiadanych zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków do gminnych ewidencji

2018-05-11 10:44:35
Ogłoszenia w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2018

2018-04-19 09:09:51
XLVIII Sesja Rady Gminy Zblewo

2018-03-19 15:17:56
OGŁOSZENIE: W związku z przystąpieniem przez Gminę Zblewo do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn: "Czyste Powietrze Pomorza" (edycja 2018) , Wójt Gminy Zblewo podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej w obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Zblewo.

2018-03-10 22:42:30
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 lutego 2018r. o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych oraz o liczbie urzędników w poszczególnych gminach.

2018-02-27 14:20:51
XLVII Sesja Rady Gminy Zblewo

2018-02-22 09:49:18