Udostępnianie informacji publicznej 

 
  

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. ( Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm) o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, którego wzór umieszczony jest w załączniku do artykułu ( poniżej).
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jednak informacja nie może być udzielona w powyższym terminie, podmiot obowiązany do jej udzielenia powiadamia w tym terminie osobę zainteresowaną o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd do udostępnienia nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

WZÓR WNIOSKU (28.5 KB)

 

Liczba odwiedzin : 2106
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwia Peka
Czas wytworzenia: 2014-03-21 11:49:00
Czas publikacji: 2014-03-21 11:49:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak