Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza www.epuap.gov.pl


Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2005r. Nr 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz. U. z 2005r Nr 200 poz. 1651 informujemy, że Urząd Gminy w Zblewie uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl. Obecna funkcjonalność skrzynki jest nieustannie poszerzana. Pieczę nad tym procesem sprawuje Departament ds. Informatyzacji przy MSWiA.

Dokumenty składane drogą elektroniczną należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Szczegółowa instrukcja podpisywania dokumentów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i innymi informacjami potrzebnymi do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji czy oprogramowanie umożliwiające podpisywanie i weryfikację certyfikatów) znajdą Państwo na stronie wystawcy swojego certyfikatu.

W celu korespondencji z Urzędem Gminy w Zblewie za pomocą paltformy ePUAP należy wykonać następujące kroki:


1. Dokonać rejestracji na platformie www.epuap.gov.pl.

    Instrukcja zakładania konta

2. Zalogować się do systemu ePUAP na platformie www.epuap.gov.pl za pomocą uzyskanego loginu.

3. Na stronie głównej platformy ePUAP przejść do zakładki "Katalog Usług" i wyszukać podmiot:  Województwo Pomorskie > Powiat Starogardzki > Urząd Gminy Zblewo.

Instrukcja wyszukiwania podmiotów

4. Po dokonaniu wyboru podmiotu pojawi się okno ze spisem dokumentów elektronicznych jakie można aktualnie przesyłać drogą cyfrową do danego urzędu. Po wybraniu interesującej Państwa pozycji oraz zaznaczeniu opcji "Szczegółowe Informacje" zostaną Państwo przekierowani do strony z opisem danego dokumentu. Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja "Przejdź do formularza", po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.

5. Po wypełnieniu formularza ostatnim krokiem jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.

 

Liczba odwiedzin : 1828
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Gilla
Czas wytworzenia: 2008-05-04 11:56:47
Czas publikacji: 2008-05-04 11:56:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak