Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wystąpienie pokontrolne z realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 r. z tytułu opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (rozdział 85203) oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2017 r., przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu "Rodzina 500plus" z uwzględnieniem wydatków bieżących poniesionych w 2016 r. na obsługę zadania (rozdział 85501 §2060) oraz związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich (rozdział 75011 §2010)

2018-11-29 09:40:24
Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2018-11-29 09:16:25
Protokół z kontroli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

2018-08-23 10:35:17
Projekt wystąpienia pokontrolnego: Realizacja zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk

2018-04-03 15:19:33