P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Zblewo w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Zblewo, ul. Głównej 40, 83-210 Zblewo przez inspektora Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 

 
  

Liczba odwiedzin : 382
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Puttkammer
Czas wytworzenia: 2011-03-03 07:34:20
Czas publikacji: 2011-03-03 07:34:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak