Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

2018-11-29 13:41:50
Projekt wystąpienia pokontrolnego dot. sprawdzenia prawidłowości realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych - przejętych przez Gminę na podstawie porozumienia z dnia 11 maja 2007r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Zblewo w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na obszarze należącym do gminy

2018-11-29 09:53:37
Protokół z kontroli Oczyszczalni Ścieków w Zblewie przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

2018-03-01 09:50:57
Wystąpienie pokontrolne dot. sprawdzenia realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych

2018-03-01 09:44:40
Protokół z kontroli archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Zblewie przeprowadzonej w dniu 18 sierpnia 2017r.

2018-02-23 11:32:53
Protokół z kontroli archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Zblewo przeprowadzonej w dniu 18 sierpnia 2017r.

2018-02-22 11:08:13