Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe: Dostawa tuszy, tonerów i innych sprzętów w ramach Projektu „Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2018-06-20 13:44:34
Zapytanie ofertowe na: Wyłonienie wykonawcy usługi pomoc nauczyciela dla dziecka niepełnosprawnego w ramach projektu pn. „Interaktywny przedszkolak.”

2018-04-26 12:33:20
Zapytanie ofertowe na: Wyłonienie wykonawcy usługi pomoc nauczyciela dla dziecka niepełnosprawnego w ramach projektu pn. „Interaktywny przedszkolak.”

2018-04-13 12:44:04
Zapytanie ofertowe na: Wyłonienie wykonawcy usługi pomoc nauczyciela dla dziecka niepełnosprawnego w ramach projektu pn. „Interaktywny przedszkolak.”

2018-03-27 13:10:34
ZAPYTANIE OFERTOWE na: „Dostawę komputerów przenośnych oraz oprogramowania do pracowni informatycznych w ramach projektu „Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Gminę Zblewo

2018-03-12 09:43:06
Przeprowadzenie usług edukacyjnych w zakresie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów szkół Gminy Zblewo w ramach projektu „Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo”

2018-02-13 13:13:00
Przeprowadzenie usług edukacyjnych dla uczniów szkół Gminy Zblewo w ramach projektu „Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo”

2017-10-31 08:11:34
Zakup i dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Interaktywny przedszkolak” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Gminę Zblewo

2017-10-24 15:21:31
Usługi transportowe dla uczniów szkół Gminy Zblewo w ramach projektu „Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo”

2017-10-18 15:12:36
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Interaktywny przedszkolak” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Gminę Zblewo

2017-10-12 14:40:11
Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na: Dostawę materiałów biurowych dla szkół z terenu Gminy Zblewo oraz CUW, w ramach projektu „Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2017-09-29 12:21:38
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej, pełniącej również funkcję tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego wartość nie przekracza 30.000 euro

2017-07-13 14:09:22
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zblewo - edycja 2017"

2017-06-29 10:55:28
Zaproszenie do złożenia ofert na: Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia wyrównujące, dla 5 zespołów szkół z terenu Gminy Zblewo, w ramach Projektu „Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2017-05-26 09:14:41
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: Świadczenie usług transportowych dla uczniów szkół Gminy Zblewo w ramach projektu "Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo" w roku szkolnym 2016/2017

2017-03-17 11:05:36
10 20 30 40 50 Wyników