Wersja archiwalna

Zagospodarowanie przestrzenne 

 
  

Projekt Uchwały Rady Gminy Zblewo w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi ZBLEWO pokaż  (304.5 KB)

Projekt Uchwały Rady Gminy Zblewo w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi ZBLEWO
(dla obszaru dz. geod. 410/9, 410/5, 410/6, 410/7, 410/3, 409/11, 409/12, 409/13, 409/14, 409/9, 415/10, 415/16, 415/6, 415/8, 415/4, 415/11, 415/12, 415/14, 415/13)  pokaż (160 KB)   zobacz miejscowy plan zagospodarowana przestrzennego (1012.7 KB)

Projekt Uchwały Rady Gminy Zblewo w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zblewo  pokaż (290.5 KB)    zobacz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (2.9 MB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZBLEWO o wyłożeniu do publicznego wglądu: 1) zmiany Mprp fragmentu wsi BYTONIA w gminie ZBLEWO
2) zmiany Mpzp fragmentu wsi PINCZYN w gminie ZBLEWO 3)zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 1456 obręb Zblewo oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na części działki nr 1456 obręb Zblewo zobacz treść obwieszczenia  (881.4 KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZBLEWO o wyłożeniu do publicznego wglądu: 1) zmiany Mpzp fragmentu wsi BYTONIA w gminie ZBLEWO 2) zmiany Mpzp fragmentu wsi PINCZYN w gminie ZBLEWO 3)zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 1456 obręb Zblewo oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na części działki nr 1456 obręb Zblewo  zobacz treść obwieszczenia (865.7 KB)    BYTONIA (26.5 MB)    PINCZYN (20.5 MB)   ZBLEWO (9 MB)

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Semlin, gmina Zblewo zobacz (16 MB)

Uchwała Nr XVIII/169/2012 Rady Gminy Zblewo w sprawie uchwalenia zmiany - aktualizacji "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zblewo   treść uchwały (3 MB)     załącznik nr 1 (2.3 MB)    załącznik nr 2 (27.9 MB)   załącznik nr 3 (19.8 MB)     załącznik nr 4 (6.8 MB)     rysunek nr 1 (759.1 KB)     rysunek nr 2 (5.6 MB)     rysunek nr 3 (5.3 MB)

 

 

Uchwała Nr XXXII/295/09 Rady Gminy Zblewo z dnia 16 października 2009 r.w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Radziejewo   treść uchwały (333.6 KB)      mapa planu (621.3 KB)

Uchwała Nr XX/190/2008 Rady Gminy Zblewo z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pinczyn, działka nr 639, gmina Zblewo    treść uchwały (78 KB)     mapa planu (265.5 KB)

Uchwała Nr XX/191/08 Rady Gminy Zblewo z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 95 na terenie wsi Semlin     treść uchwały (149 KB)     mapa planu (264.2 KB)

Uchwała Nr XXX /282/ 2009 Rady Gminy Zblewo z dnia 28.08.2009r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bytonia, w  gminie Zblewo  treść uchwały (127.5 KB)      mapa planu (2.6 MB)

Uchwała Nr XXX/283/ 2009 Rady Gminy Zblewo z dnia 28.08.2009r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Miradowo, w  gminie Zblewo    treść uchwały (282.5 KB)    mapa planu (20.8 MB)


Uchwała Nr XXX/284/ 2009 Rady Gminy Zblewo z dnia 28.08.2009r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Pinczyn, w  gminie Zblewo    treść uchwały (251.5 KB)    mapa planu (4.9 MB)

Uchwała Nr XXX /285/ 2009 Rady Gminy Zblewo z dnia 28.08.2009r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Radziejewo, w  gminie Zblewo    treść uchwały (144.5 KB)     mapa planu (4.2 MB)


Uchwała Nr XXX /286/2009 Rady Gminy Zblewo z dnia 28.08.2009r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Zblewo, w  gminie Zblewo    treść uchwały (333.5 KB)    mapa planu (7.7 MB)

Uchwała Nr XXXII/294/09 Rady Gminy Zblewo z dnia 16 października 2009 r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Miradowo    treść uchwały (158.7 KB)    mapa planu (444.5 KB)

UCHWAŁA NR XXXVIII/344/2010 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 31 marca 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Nr IX/92/2007 Rady Gminy Zblewo z dnia 27 września 2007 r. w czę ści obejmującej działki nr 544/5, 544/67-544/76 na terenie wsi Pinczyn „w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pinczyn”, tj. dla obszaru objętego niniejszą uchwałą  treść uchwały (1.4 MB)


UCHWAŁA NR XXXVIII/345/2010 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 31 marca 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/222/01 Rady Gminy Zblewo z dnia 7 grudnia 2001 r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego z 2003 r. Nr 70, poz. 1103) w czę ści obejmującej działki nr 577/3, 577/10, 1431/1-3 na terenie wsi Zblewo „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: BIAŁACHOWO działki nr 74/34, 74/39-48, 74/50-52, 74/58; BYTONIA działki nr 210/4, 222, 225/5, 247/12, 419, 420, 422, 423, 424; MAŁY BUKOWIEC działka nr 7/2; RADZIEJEWO działka nr 61/7; PINCZYN działki nr 209/5-8, 209/12, 443/2; ZBLEWO działki nr 185, 359/8, 359/10, 359/11, 577/3, 577/4, 577/7, 627, 1072, 1073, 1371 na terenie gminy Zblewo”, tj. dla obszaru objętego niniejszą uchwałą   treść uchwały (1.6 MB)

UCHWAŁA NR XXXVIII/346/2010 RADY GMINY W ZBLEWIE z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/222/01 Rady Gminy Zblewo z dnia 7 grudnia 2001 r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego z 2003 r. Nr 70, poz. 1103) w czę ści obejmującej działki nr 208, 209/5, 209/6, 209/7, 209/8, 209/12 na terenie wsi Pinczyn „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: BIAŁACHOWO działki nr 74/34, 74/39-48, 74/50-52, 74/58; BYTONIA działki nr 210/4,222, 225/5, 247/12, 419, 420, 422, 423, 424; MAŁY BUKOWIEC działka nr 7/2; RADZIEJEWO działka nr 61/7; PINCZYN działki nr 209/5-8, 209/12, 443/2; ZBLEWO działki nr 185, 359/8, 359/10, 359/11, 577/3, 577/4, 577/7, 627, 1072, 1073, 1371 na terenie gminy Zblewo”, tj. dla obszaru objętego niniejszą uchwałą     treść uchwały (2.5 MB)

UCHWAŁA NR XXXVIII/347/2010 RADY GMINY W ZBLEWIE z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/222/01 Rady Gminy Zblewo z dnia 7 grudnia 2001 r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego z 2003 r. Nr 70, poz. 1103) w czę ści obejmującej działki 407/1-26 we wsi Cis „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: BIAŁACHOWO
działki nr 74/34, 74/39-48, 74/50-52, 74/58; BYTONIA działki nr 210/4, 222, 225/5, 247/12, 419, 420, 422, 423, 424; MAŁY BUKOWIEC działka nr 7/2; RADZIEJEWO działka nr 61/7; PINCZYN działki nr 209/5-8, 209/12, 443/2; ZBLEWO działki nr 185, 359/8, 359/10, 359/11, 577/3, 577/4, 577/7, 627, 1072, 1073, 1371 na terenie gminy Zblewo”, tj. dla obszaru objętego niniejszą uchwałą  treść uchwały (2.8 MB)

 

Zmiana nr 2 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zblewo (zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/65/95 Rady Gminy Zblewo z dnia 27.06.1995r., zmienionego uchwałą Nr XXX/239/2005 z 11.07.2005r.) dla 9 obszarów zlokalizowanych na terenie Gminy Zblewo, uchwalona uchwałą nr V/34/07 z dnia 30.03.2007r.     treść załącznika (918.1 KB)     mapa (1.4 MB)

Uchwała nr VI/59/2007 Rady Gminy Zblewo z dnia 17 maja 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Mały Bukowiec - plan nr 2      treść uchwały (163 KB)     mapa planu    (410.4 KB)

 

Uchwała Nr VI/57/2007 Rady Gminy Zblewo z dnia 17 maja 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pinczyn - plan nr 3    treść uchwały (139.5 KB)   mapa planu  

 

Uchwała Nr/IX/92/2007 Rady Gminy Zblewo z dnia 27 września 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pinczyn - plan nr 4    treść uchwały  (196.5 KB)     mapa planu  (664.6 KB) 

 

Uchwała Nr/IX/93/2007 Rady Gminy Zblewo z dnia 27 września 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Borzechowo - plan nr 5    treść uchwały (346.5 KB)     mapa planu cz.1  (519.2 KB)       mapa planu cz. 2  (419.1 KB) 

 

Uchwała Nr/IX/94/2007 Rady Gminy Zblewo z dnia 27 września 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Borzechowo - plan nr 6    treść uchwały (164 KB)     mapa planu (461 KB)  

 

Uchwała Nr/VI/58/2007 Rady Gminy Zblewo z dnia 17 maja 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zblewo - plan nr 7   treść uchwały (163.5 KB)     mapa planu (509.2 KB)  

 

Uchwała Nr IX/91/2007 rady Gminy Zblewo z dnia 27 września 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zblewo - plan nr 8     treść uchwały (143 KB)     mapa planu (611.1 KB)             

 

Liczba odwiedzin : 6291
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Głodek
Czas wytworzenia: 2009-03-18 15:04:54
Czas publikacji: 2009-03-18 15:04:54
Data przeniesienia do archiwum: 2017-10-06