Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Zblewo

2017-03-21 08:08:42
Przebudowa odcinka drogi gminnej w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z mieszanek asfaltowych w miejscowości Miradowo gm. Zblewo

2017-03-09 08:37:09
Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Kleszczewo Kościerskie, gmina Zblewo

2017-03-09 08:35:57
Przetarg na sprzedaż nieruchomości

2017-03-07 13:56:18
Wójt Gminy Zblewo informuje, że na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/163/16 z dnia 14 lipca 2016 r. do przekazania w formie darowizny na rzecz Starostwa Starogardzkiego zostały wykazane następujące nieruchomości

2017-03-07 12:21:17
Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 22 w Gminie Zblewo

2017-02-24 12:50:33
Przetargi na sprzedaż nieruchomości

2017-02-21 10:56:28
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Zblewo w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018

2017-01-27 14:48:44
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi zwane dalej ogłoszeniem, którego przedmiotem jest: Przeprowadzenie usług edukacyjnych dla uczestników projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej pt.: „Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo”.

2017-01-09 15:03:10
Przetarg nieograniczony na usługi pn. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zblewo."

2017-01-05 17:00:16