Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół z naboru kandydatów na stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

2017-07-19 14:49:25
Protokół z przeprowadzonej wstępnej analizy dokumentów nadesłanych w związku z naborem na wolne stanowisko - ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Zblewie

2017-07-12 10:34:47
Urząd Gminy w Zblewie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

2017-06-28 09:34:36
Wójt Gminy Zblewo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie

2017-03-28 09:33:36
INFORMACJA z naboru przeprowadzonego w dniach 19 i 21 grudnia 2016r. kandydatów na stanowiska wymienione poniżej: dotyczące obsługi projektu edukacyjnego finansowanego ze środków Unii Europejskiej i Skarbu Państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pt. .Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu -wyrównywanie szans edukacyjnorozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo" oraz dotyczące zarządzania, obsługi i rozliczania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna pt. "Interaktywny przedszkolak"

2016-12-22 08:25:24
Wójt Gminy Zblewo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska urzędnicze dotyczące: a) wyłonienia personelu zarządzającego projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej pt. .Poznawanle przez działanie kluczem do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo" b) wyłonienia personelu zarządzającego projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna pt. "Interaktywny przedszkolak"

2016-12-06 12:14:50
Informacja z naboru kandydatów na stanowisko ds. sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi

2016-11-07 14:39:36
Protokół z przeprowadzonej wstępnej analizy dokumentów nadesłanych w związku z naborem na wolne stanowisko - ds.sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi

2016-11-02 12:01:19
Zarządzenie nr 216/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 17 października 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

2016-10-20 12:59:57
INFORMACJA z naboru przeprowadzonego w dniu 11 i 17 października 2016r. kandydatów na stanowiska dotyczące obsługi projektu edukacyjnego finansowanego ze środków Unii Europejskiej i Skarbu Państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 "Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo"

2016-10-19 15:37:05