Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania postanowienia i decyzji kończącej postępowanie administracyjnego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN 15kV na kablową, budowa linii kablowej SN 15kV, wnętrzowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej nN-0,4 kV, na terenie działek nr 105/3, 105/5, 102/7, 105/6, 105/1 w miejscowości Pinczyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania postanowienia i decyzji kończącej postępowanie administracyjnego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN 15kV na kablową, budowa linii kablowej SN 15kV, wnętrzowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej nN-0,4 kV, na terenie działek nr 105/3, 105/5, 102/7, 105/6, 105/1 w miejscowości Pinczyn
2010-12-16 13:58:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania postanowienia i decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE DZIAŁKI NR 417/9, BUDOWA LINII KABLOWEJ NN-0,4 KV W MIEJSCOWOŚCI BYTONIA

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania postanowienia i decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE DZIAŁKI NR 417/9, BUDOWA LINII KABLOWEJ NN-0,4 KV W MIEJSCOWOŚCI BYTONIA
2010-12-15 15:33:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej NN 0,4kV, linii napowietrzno – kablowej SN – 15kV oraz demontaż linii napowietrznej SN – 15kV na terenie działek nr: 251, 238, 233/8, 242/25, 234/2, 234/1, 233/2, 234/9, 233/9, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7, 234/8, 233/7, 233/6, 233/5, 233/4, 233/3, 230/9, 230/10, 230/14, 230/6, 230/13, 230/12, 230/11, 233/1, 230/7, 230/8 w miejscowości Borzechowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej NN 0,4kV, linii napowietrzno – kablowej SN – 15kV oraz demontaż linii napowietrznej SN – 15kV na terenie działek nr: 251, 238, 233/8, 242/25, 234/2, 234/1, 233/2, 234/9, 233/9, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7, 234/8, 233/7, 233/6, 233/5, 233/4, 233/3, 230/9, 230/10, 230/14, 230/6, 230/13, 230/12, 230/11, 233/1, 230/7, 230/8 w miejscowości Borzechowo
2010-12-07 21:10:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej NN 0,4kV, linii napowietrzno – kablowej SN – 15kV oraz demontaż linii napowietrznej SN – 15kV na terenie działek nr: 251, 238, 233/8, 242/25, 234/1, 234/2, 233/2, 234/9, 233/5, 233/4, 233/3, 230/9, 230/10, 230/14, 230/6, 230/13, 230/12, 230/11, 233/1, 230/7, 230/8 w miejscowości Borzechowo

 
2010-12-03 17:08:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej nn 0,4kV z gołej na izolowaną po trasie linii istniejącej, budowie linii kablowej SN-15 kV, budowie linii kablowej nn 0,4kV przebudowie stacji transformatorowej słupowej , przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV na linię dwunapięciową w pełni izolowaną, na terenie działek nr 281, 282/5, 256/2, 280/2, 257, 207/7, 207/4, 209/19 w miejscowości Pinczyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej nn 0,4kV z gołej na izolowaną po trasie linii istniejącej, budowie linii kablowej SN-15 kV, budowie linii kablowej nn 0,4kV przebudowie stacji transformatorowej słupowej , przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV na linię dwunapięciową w pełni izolowaną, na terenie działek nr 281, 282/5, 256/2, 280/2, 257, 207/7, 207/4, 209/19 w miejscowości Pinczyn
2010-11-19 16:15:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zblewo

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zblewo
2010-11-19 16:11:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE DZIAŁKI NR 417/9, BUDOWA LINII KABLOWEJ NN-0,4 KV W MIEJSCOWOŚCI BYTONIA.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE DZIAŁKI NR 417/9, BUDOWA LINII KABLOWEJ NN-0,4 KV W MIEJSCOWOŚCI BYTONIA.
2010-11-08 14:43:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN 15kV na kablową, budowa linii kablowej SN 15kV, wnętrzowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej nN-0,4 kV, na terenie działek nr 105/3, 105/5, 102/7, 105/6, 105/1 w miejscowości Pinczyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN 15kV na kablową, budowa linii kablowej SN 15kV, wnętrzowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej nN-0,4 kV, na terenie działek nr 105/3, 105/5, 102/7, 105/6, 105/1 w miejscowości Pinczyn
2010-11-02 15:12:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie chodnika dla pieszych, na terenie działki nr 447, w miejscowości Borzechowo, Gmina Zblewo

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie chodnika dla pieszych, na terenie działki nr 447, w miejscowości Borzechowo, Gmina Zblewo
2010-10-20 15:51:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania postanowienia i decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na: budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Zblewo wraz z przepompowniami ścieków w obrębach: Białachowo, Miradowo, Pinczyn, Radziejewo, Pałubinek oraz Zblewo; przebudowie przepompowni ścieków przy ul. Łąkowej; utwardzeniu nawierzchni drogi dojazdowej do przepompowni przy ul. Łąkowej; modernizacji części osadowej oczyszczalni ścieków wraz z budową magazynu osadu oraz utwardzeniu odcinka drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków

Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wydania postanowienia i decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na: budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Zblewo wraz z przepompowniami ścieków w obrębach: Białachowo, Miradowo, Pinczyn, Radziejewo, Pałubinek oraz Zblewo; przebudowie przepompowni ścieków przy ul. Łąkowej; utwardzeniu nawierzchni drogi dojazdowej do przepompowni przy ul. Łąkowej; modernizacji części osadowej oczyszczalni ścieków wraz z budową magazynu osadu oraz utwardzeniu odcinka drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków
2010-10-11 11:27:34