2019 

 
 

Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 marca 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań prowadzonych przez Gminę Zblewo  pokaż

Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok  pokaż 

Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Zblewo z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie gratyfikacji ze środków własnych gminy  pokaż 

Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie sporządzonego na dzień 31.12.2018r.  pokaż 

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXIV/305/2013 Rady Gminy Zblewo z dnia 30 grudnia 2013r. dotyczącej ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych  pokaż

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 luteo 2019r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie sporządzonego na dzień 31.12.2018r.  pokaż

Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok  pokaż

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 lutego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny zdjęć zgłoszonych na konkurs fotograficzny pod nazwą "Najlepiej Kociewie czuje się w Zblewie" - III edycja  pokaż

Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 lutego w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego pod nazwą "Najlepiej Kociewie czuje się w Zblewie" - III edycja  pokaż 

Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  pokaż

Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur związanych z realizacją projektu p.n. "Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo" dofinansowego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w POliŚ 2014-2020  pokaż 

Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego marki ŻUK stanowiącego własność Gminy Zblewo  pokaż

Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego marki ŻUK stanowiącego własność Gminy Zblewo  pokaż

Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Wójcie Gminy Zblewo  pokaż

Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie wprowadzenia regulaminu oceny i wyboru ofert na realizacje zadań publicznych gminy Zblewo oraz powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2019r.  pokaż  

Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Zblewo w 2019r.  pokaż   załącznik nr 1 

Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji dotyczącej zaopiniowania wniosków o wycięcie drzew przy drogach publicznych na terenie gminy  pokaż

Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych Gminy Zblewo na rok 2019 pokaż

Zarządzeie Nr 10/2019 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie planu audytu wewnętrznego w Gminie Zblewo na 2019 rok  pokaż

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie podziału środków dla samorządów wsi  pokaż 

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2019 rok  pokaż

 
Liczba odwiedzin : 238
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : Alicja Zalewska
Czas wytworzenia: 2019-01-11 10:14:25
Czas publikacji: 2019-03-12 14:38:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak