Obwieszczenie Wójta Gminy Zblewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Zakres 1: Budowa dwutorowej linii napowietrznej SN-15kV wraz ze stanowiskami słupowymi (po trasie istniejącej linii napowietrznej SN-15kV) od stanowiska słupowego 68 do stanowiska nr 77 na terenie dz. nr 267/14, 270, 267/13, 267/12, 267/6, 267/7, 268 obręb 3 Bytonia; na terenie dz. nr 773, 774, 775, 777, 778, 779 obręb 16 Zblewo; od stanowiska słupowego 66 do stanowiska nr 64 na terenie dz. nr 782/1, 782/2, 814, 1174, 817/2 obręb 16 Zblewo. Budowa linii kablowych SN-15kV od stanowiska słupowego nr 68 do stanowiska słupowego nr 66 na terenie dz. nr 779, 784/2, 782/2 obręb 16 Zblewo; od stanowiska słupowego nr 64 do dz. nr 772/19 (DK 22) na terenie dz. nr 817/2, 841 obręb 16 Zblewo. Budowa linii kablowej SN-15kV od stanowiska słupowego nr 65 do ST T-60953 Zblewo Wybudowanie na terenie dz. nr 782/1, 782/2, 814, 781 obręb 16 Zblewo. Wymiana linii napowietrznej SN-15kV wraz ze stanowiskami słupowymi od stanowiska słupowego nr 77 do stanowiska słupowego nr 242 na terenie dz. nr 7/3, 270 obręb 3 Bytonia; od stanowiska słupowego nr 73 do ST T-60682 Bytonia Baza Materiałowa na terenie dz. nr 267/7 obręb 3 Bytonia; od stanowiska słupowego nr 64 do stanowiska słupowego 63 na terenie dz. nr 841, 854/2, 855/2, 855/1. Zakres 2: Wymiana linii napowietrznej SN-15kV wraz ze stanowiskami słupowymi od stanowiska słupowego numer 2 do stanowiska słupowego numer 1 na terenie dz. nr 450, 451/4, 463, 464, 466, 772/19, 1459/10 obręb 16 Zblewo. Budowa linii kablowej SN-15kV od stanowiska słupowego numer 2 do stanowiska słupowego numer 59 na terenie dz. nr 1459/10, 1459/26, 866/8, 868/2 obręb 16 Zblewo. Budowa stanowiska słupowego numer 59 linii napowietrznej SN-15kV na terenie dz. nr 868/2 obręb 16 Zblewo. Demontaż stanowiska słupowego numer 59 linii napowietrznej SN-15kV na terenie dz. nr 868/2 obręb 16 Zblewo. Budowa linii napowietrznej SN-15kV wraz ze stanowiskami słupowymi od słup 1 do ST T-60588 Zblewo Hydrofornia na terenie dz. nr 450 obręb 16 Zblewo. Budowa linii kablowej SN-15kV na terenie dz. nr 450 obręb 16 Zblewo. Demontaż stanowiska słupowego nr 1 linii napowietrznej SN-15kV wraz z linią napowietrzną SN-15kV na terenie dz. nr 450 obręb 16 Zblewo 

 
 
 

Załączniki

obwieszczenie04122018.pdf

Data: 2018-12-06 19:35:55 Rozmiar: 618.21k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 25
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : Mateusz Stypa
Czas wytworzenia: 2018-12-06 19:35:55
Czas publikacji: 2018-12-06 19:35:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak