I SESJA RADY GMINY ZBLEWO  

 
 

O G Ł O S Z E N I EZapraszam na zwołaną przez Komisarza Wyborczego w Gdański I  pierwszą  Sesję Rady Gminy Zblewo,  która odbędzie się dnia 19 listopada  2018r.o godz. 16.00   w  Gminnym Ośrodku Kultury w Zblewie.
Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
2.    Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu  rady.
3.    Ślubowanie Radnych.
4.    Wybór Przewodniczącego.
5.    Wybór Zastępcy / Zastępców Przewodniczącego.
6.    Ślubowanie Wójta.
7.    Zakończenie obrad Sesji.                                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                                                    Artur Herold

 
Liczba odwiedzin : 65
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : Alicja Zalewska
Czas wytworzenia: 2018-11-14 08:32:09
Czas publikacji: 2018-11-14 08:32:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak