LV Sesja Rady Gminy Zblewo 

 
 

O G Ł O S Z E N I EZawiadamiam Szanownych Mieszkańców Gminy Zblewo, że dnia  18 października 2018r. o godz. 16.00 w  Gminnym Ośrodku Kultury  w Zblewie  odbędzie się  LV Sesja Rady Gminy Zblewo.
Porządek obrad:
1.    Sprawy regulaminowe.
2.    Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na sesji  w dniu 6 października br. oraz z działalności w okresie międzysesyjnym.
3.    Interpelacje i wnioski Radnych.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych w Gminie Zblewo w 2019r.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Zblewo.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
8.    Odpowiedzi  na wnioski i interpelacje Radnych.
9.    Wolne wnioski i zakończenie.

 

                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                  Leszek Burczyk

 
Liczba odwiedzin : 81
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : Alicja Zalewska
Czas wytworzenia: 2018-10-17 12:48:13
Czas publikacji: 2018-10-17 12:48:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak