2017 

 
 

Zarządzenie nr 335/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej pokaż

Zarządzenie nr 333/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia planu audytu wewnętrznego w Gminie Zblewo na 2018 rok pokaż

Zarządzenie nr 332/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie podziału środków dla samorządów wsi  pokaż

Zarządzenie nr 331/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2018 rok  pokaż

Zarządzenie nr 330/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok  pokaż

Zarządzenie nr 329/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok  pokaż

Zarządzenie nr 328/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Zblewo nr 44/2011 z dnia 21.06.2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  pokaż

Zarządzenie nr 327/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji i upoważnienia jej do przeprowadzenia kontroli żłobka i punktu przedszkolnego "Kraina uśmiechu" w Bytoni przy ul. Głównej 8, 83-210 Zblewo oraz Klubu Maluszka "Pszczółka Maja" w Zblewie przy ulicy Głównej 15, 83-210 Zblewo  pokaż 

Zarządzenie nr 326/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok  pokaż

Zarządzenie nr 325/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie powołania grupy roboczej w celu zinwentaryzowania wybudowanej infrastruktury wod-kan w latach poprzednich oraz wyznaczenia nowego obszaru aglomeracji Zblewo  pokaż

Zarządzenie nr 324/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytoni Pani Sylwii Czajka ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż

Zarządzenie nr 323/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Kleszczewie Kościerskim Pani Natalii Nadolskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż

Zarządzenie nr 322/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Kleszczewie Kościerskim Pani Anny Zgryza ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż

Zarządzenie nr 321/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  pokaż

Zarządzenie nr 320/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok  pokaż

Zarządzenie nr 319/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Zblewo w sprawie budżetu Gminy Zblewo na 2018 rok oraz projektu Uchwały Rady Gminy Zblewo w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030  pokaż  załącznik nr 1   załącznik nr 2   załącznik 1 do załącznika nr 2  

Zarządzenie nr 318/2017 Wójta Gminy Zblewo w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zblewo na okres od 1 września 2017r. do 31 grudnia 2017r.  pokaż

Zarządzenie nr 317/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO  pokaż  

Zarządzenie nr 316/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  pokaż

Zarządzenie nr 315/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pokaż

Zarządzenie nr 314/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok  pokaż

Zarządzenie nr 313/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 października 2017r. w sprawie ogłoszenia Gminnego Konkursu Zbiórki Makulatury w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo - jesień 2017r. oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej w Gminnym Konkursie Zbiórki Makulatury w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo - jesień 2017r.  pokaż   

Zarządzenie nr 312/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 października 2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia jej trybu pracy na rok szkolny 2017/2018 do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego  pokaż

Zarządzenie nr 311/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pokaż

Zarządzenie nr 310/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 września 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Zblewo nr 44/2011 z dnia 21.06.2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  pokaż

Zarządzenie nr 309/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 września 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 306/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28.07.2017r. w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017  pokaż  

Zarządzenie nr 308/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok  pokaż 

Zarządzenie nr 307/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie powołania komisji do szacowania szkód i zdarzeń losowych w gospodarstwach domowych powstałych po przejściu frontu burzowego w dniu 11/12-08-2017r.  pokaż

Zarządzenie nr 306a/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia dokumentu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części Gminy Zblewo ograniczonego od strony północnej Jeziorem Niedackim i kompleksem leśnym, od strony wschodniej i południowej kompleksem leśnym, od strony zachodniej Jeziorem Niedackim w gminie Zblewo, pod nazwą "Twardy Dół" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  pokaż

Zarządzenie nr 306/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 304/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10.07.2017r. w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017  pokaż   załącznik

Zarządzenie nr 305/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok  pokaż

Zarządzenie nr 304/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 lipca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 276/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27.04.2017r. w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017  pokaż 

Zarządzenie nr 303/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 lipca 2017r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok  pokaż

Zarządzenie nr 302/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Publicznych w Zblewie Pana Grzegorza Młyńskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż

Zarządzenie nr 301/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie Pani Barbary Koseckiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż

Zarządzenie nr 300/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Publicznych w Bytoni Pani Natalii Formella ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż

Zarządzenie nr 299/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Publicznych w Bytoni Pana Marcina Piotrowskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż

Zarządzenie nr 298/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok  pokaż

Zarządzenie nr 297/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok  pokaż

Zarządzenie nr 296/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji do wytypowania uczniów do nagrody "PRIMUS INTER PARES"  pokaż

Zarządzenie nr 295/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie określenia sposobu postępowania w Urzędzie Gminy Zblewo przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej  pokaż

Zarządzenie nr 294/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  pokaż

Zarządzenie nr 293/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury w Gminie Zblewo  pokaż

Zarządzenie nr 292/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pokaż

Zarządzenie nr 291/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do oceny Konkursu "Piękna Wieś 2017"  pokaż

Zarządzenie nr 290/2017 Wójta Gminy Zblewo - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie udziału Drużyny Wykrywania i Alarmowania w rejonowym treningu systemu wykrywania i alarmowania w dniu 22 czerwca 2017r.  pokaż

Zarządzenie nr 289/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie upoważnienia Pani Doroty Libera starszego inspektora ds. administracyjnych Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo do udzielenia upoważnień do dostępu do bazy danych SIO oraz do dostępu do bazy danych SIO  pokaż

Zarządzenie nr 288/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok  pokaż

Zarządzenie nr 287/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok  pokaż 

Zarządzenie nr 286/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 maja 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2016 roku  pokaż

Zarządzenie nr 284/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 16 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Zblewo  pokaż

Zarządzenie nr 283/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej, która dokona wstępnej oceny przygotowania obiektów turystycznych i kąpielisk do sezonu "LATO 2017", zlokalizowanych na terenie gminy Zblewo ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zachowaniem bezpieczeństwa pokaż

Zarządzenie nr 282/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 maja 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie  pokaż

Zarządzenie nr 281/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zblewo na okres od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2017r.  pokaż 

Zarządzenie nr 280/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok  pokaż

Zarządzenie nr 279/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie powołania członków Forum Młodzieży przy Wójcie Gminy Zblewo  pokaż

Zarządzenie nr 278/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Forum Młodzieży przy Wójcie Gminy Zblewo  pokaż

Zarządzenie nr 277/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia: Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na których współfinansowanie przyznano pomoc lub złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020  pokaż

Zarządzenie nr 276/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 249/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017  pokaż

Zarządzenie nr 275/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia Gminnego Konkursu Zbiórki Makulatury w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo - wiosna 2017 r. oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej w Gminnym Konkursie Zbiórki Makulatury w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo - wiosna 2017r.  pokaż

Zarządzenie nr 274/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok  pokaż

Zarządzenie nr 273/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie  pokaż

Zarządzenie nr 272/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie wdrożenia i realizacji w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo projektu "Interaktywny przedszkolak", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3.1 Edukacja przedszkolna nr umowy RPPM.03.01.00-22-0032/16-00 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  pokaż

Zarządzenie nr 271/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnego pojazdu służbowego  pokaż

Zarządzenie nr 270/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania na usługi edukacyjne dla uczestników projektu: "Interaktywny przedszkolak"  pokaż    ogłoszenie   załącznik nr 1   załącznik nr 2    załącznik nr 3    załącznik nr 4    załącznik nr 5    załącznik nr 6a    załącznik nr 6b   załącznik nr 6c

Zarządzenie nr 269/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych Gminy Zblewo  pokaż

Zarządzenie nr 268/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 marca 2017r. w sprawie wyboru w ramach konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2017r. zadań publicznych na terenie Gminy Zblewo w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych, zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach współzawodnictwa sportowego, prowadzenie szkoleń sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym przez stowarzyszenia i kluby sportowe posiadające licencje  pokaż

Zarządzenie nr 267/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie  pokaż

Zarządzenie nr 266/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok  pokaż

Zarządzenie nr 265/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 marca 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zblewie  pokaż

Zarządzenie nr 264/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania na usługi edukacyjne dla uczestników projektu: "Interkatywny przedszkolak"  pokaż   ogłoszenie    załącznik nr 1    załącznik nr 2    załącznik nr 3    załącznik nr 4    załącznik nr 5

Zarządzenie nr 263/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 17 marca 2017r. w sprawie Polityki Antykorupcyjnej Urzędu Gminy w Zblewie  pokaż

Zarządzenie nr 262/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO  pokaż 

Zarządzenie nr 261/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 marca 2017r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 150/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia ceny za nieczystości płynne dostarczane samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków  pokaż

Zarządzenie nr 260/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok  pokaż

Zarządzenie nr 259/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego dla jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo  pokaż

Zarządzenie nr 258/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016r.  pokaż

Zarządzenie nr 257/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok  pokaż

Zarządzenie nr 256/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016r.  pokaż

Zarządzenie nr 255a/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro dla projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 03 Edukacja  pokaż

Zarządzenie nr 255/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia: Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na których współfinansowanie przyznano pomoc lub złożono wniosek o przyznanie pomocy ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  pokaż

Zarządzenie nr 254/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych gminy Zblewo oraz powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017r.  pokaż

Zarządzenie nr 253/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie obniżenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych służących zbiorowemu zaopatrzenia w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków znajdujących w eksploatacji Gminy Zblewo  pokaż

Zarządzenie nr 252/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie gratyfikacji ze środków własnych gminy  pokaż 

Zarządzenie nr 251/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pokaż

Zarządzenie nr 250/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok  pokaż

Zarządzenie nr 248/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zblewie  pokaż

Zarządzenie nr 247/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego w gminie Zblewo na 2017 rok  pokaż

Zarządzenie nr 246/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zblewie  pokaż

Zarządzenie nr 245/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczenia o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"  pokaż

Zarządzenie nr 244/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczenia o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"  pokaż

Zarządzenie nr 243/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie podziału środków dla samorządów wsi   pokaż

Zarządzenie nr 242/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2017 rok  pokaż

Zarządzenie nr 241/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Zblewo Nr 44/2011 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  pokaż

Zarządzenie nr 240/17 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczenia o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"  pokaż

Zarządzenie nr 239/2017 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego  pokaż

 
Liczba odwiedzin : 1721
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2017-01-13 13:57:11
Czas publikacji: 2018-01-04 14:06:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak