2014 

 
  

Zarządzenie Nr 102/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  pokaż (955.3 KB)

Zarządzenie Nr 101/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  pokaż (1.1 MB) 

Zarządzenie Nr 100/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie: szczegółowych zasad ustalenia wysokości zasiłku szkolnego dla uczniów, którzy z przyczyn losowych przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w roku szkolnym 2014/2015  pokaż (684.1 KB)

Zarządzenie Nr 99/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego  pokaż (764.4 KB)

Zarządzenie Nr 98/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  pokaż (12.8 MB)

Zarządzenie Nr 97/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie przekazania samochodu służbowego marki SKODA 3T SUPERB  pokaż (355.4 KB)

Zarządzenie Nr 96/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Zblewo  pokaż (475.2 KB)

Zarządzenie Nr 95/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnego pojazdu służbowego  pokaż  (482.1 KB)

Zarządzenie Nr 94/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia osoby do podpisywania dokumentów z zakresu prawa pracy  pokaż (425.3 KB)

Zarządzenie Nr 93/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie udostępniania informacji publicznej  pokaż (845.2 KB)

Zarządzenie Nr 92/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  pokaż  (9.3 MB)

Zarządzenie Nr 91/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zblewie  pokaż (499.8 KB)

Zarządzenie Nr 90/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  pokaż  (6.8 MB)

Zarządzenie Nr 89/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok pokaż (13.7 MB)

Zarządzenie Nr 88/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi ZBLEWO w gminie ZBLEWO (Zblewo- Plac 700-lecia) - zmiana mpzp uchwalonego Uchwałą Nr IX/91/2007 Rady Gminy Zblewo z dnia 27.09.2007r. (dla obszaru dz. geod. 410/9,410/5,410/6,410/7,410/3,409/11,409/12, 409/13, 409/14, 409/9, 415/10, 415/16, 415/6,415/8,415/4,415/11,415/12,415/14,415/13) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  pokaż (3.8 MB)

Zarządzenie 87a/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i instrukcji kontroli, obiegu i archiwizacji dokumentów w Urzędzie Gminy Zblewo do zadania "Miejsce rekreacji i czynnego wypoczynku dla dużych i małych w Piesienicy" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 pokaż (11.6 MB) 

Zarządzenie Nr 87/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zblewo w gminie Zblewo - zmiana mpzp uchwalonego Uchwałą Nr XXX/286/2009 z dnia 28.08.2009r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko pokaż  (4.3 MB)

Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Zblewo
w sprawie budżetu gminy Zblewo na 2015 rok oraz projektu Uchwały Rady Gminy Zblewo w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 -2027 pokaż (545.1 KB)    załączniki (23.1 MB)

Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn. Termomodernizacja - oszczędzanie i promowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Zblewo pokaż (762.8 KB)

Zarządzenie Nr 84/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok pokaż (19.5 MB)

Zarządzenie Nr 83/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 października 2014r. w sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pinczyn w gminie Zblewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko pokaż (4 MB)

Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 października 2014r. w sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bytonia w gminie Zblewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko pokaż (4 MB)

Zarządzenie Nr 81/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 października 2014r. w sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania fragmentu wsi Zblewo dla dz. geod. 1456 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przestrzennego pokaż (3.9 MB)

Zarządzenie Nr 80/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 92/2012 z dnia 17.12.2012 w sprawie upoważnienia pracowników do posługiwania się kluczami w Urzędzie Gminy w Zblewie  pokaż (379.1 KB)

Zarządzenie Nr 79/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 października 2014r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i instrukcji kontroli, obiegu i archiwizacji dokumentów w Urzędzie Gminy Zblewo do zadania "Dokumentacja na modernizację i rozbudowę systemu wodno - ściekowego w aglomeracji Zblewo" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  pokaż (12.2 MB)   

Zarządzenie Nr 78/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 października 2014r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się w dniu 31 października 2014r.  pokaż  (827.8 KB)

Zarządzenie Nr 77/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 października 2014r. w sprawie: szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zblewo na okres od 1 września 2014r. do 31 grudnia 2014r.  pokaż (1.6 MB)

Zarządzenie Nr 76/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 października 2014r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia jej trybu pracy na rok szkolny 2014/2015 do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów szkół na okres od września do grudnia 2014r. pokaż (828.9 KB)

Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 października 2014r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych do obsługi systemu informatycznego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. pokaż (586.6 KB)

Zarządzenie Nr 74/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 października 2014r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi systemu informatycznego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.  pokaż  (454.9 KB)

Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  pokaż (11.6 MB)

Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 września 2014r. w sprawie zbiórki makulatury w szkołach i przedszkolach  pokaż (1.4 MB)

Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 września 2014r. w sprawie norm zużycia paliwa dla samochodu pożarniczego IVECO będącego na wyposażeniu jednostki OSP Pinczyn oraz autopompy  pokaż  (500.6 KB)

Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 września 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozliczenia likwidacji samochodu pożarniczego Jelcz 006  pokaż (424.9 KB)

Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 9 września 2014r. w sprawie materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się w dniu 30 września 2014r.  pokaż (613.2 KB)

Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 9 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i instrukcji kontroli, obiegu i archiwizacji dokumentów w Urzędzie Gminy Zblewo do zadania "Termomodernizacja, oszczędzanie i promowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Zblewo  pokaż (11.4 MB)

Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  pokaż (8.8 MB)

Zarządzenie Nr 66a/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 3 września 2014r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy Gminy Zblewo  pokaż (429.5 KB)

Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 3 września 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pomiarów zużycia paliw  pokaż (428.2 KB)

Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za wynajem samochodu FORD TRANSIT stanowiącego własność Gminy Zblewo będącego w wyposażeniu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Zblewie  pokaż (882.2 KB) 

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w klasach I-VI w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edmunda Dywelskiego w Bytoni oraz w Publicznym Gimnazjum w Bytoni od roku szkolnego 2014/2015 w formie elektronicznej  pokaż (624.3 KB) 

Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie oraz w Publicznym Gimnazjum im WIncentego Kwaśniewskiego w Zblewie od roku szkolnego 2014/2015 w formie elektronicznej  pokaż  (516.8 KB)

Zarządzenie Nr 62a/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 września 2014r. w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014r.  pokaż (885.9 KB)

Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 września 2014r. w sprawie powołania Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Gminy Zblewo  pokaż  (406.3 KB)

Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w gminie Zblewo  pokaż (540.3 KB)

Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Pinczynie oraz w Publicznym Gimnazjum im. ks. Stanisława Hoffmanna w Pinczynie od roku szkolnego 2014/2015 w formie elektronicznej  pokaż  (514.6 KB)

Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie: powołania Komisji do dokonania wizytacji lokalu w Zblewie przy ulicy Głównej 15 w celu sprawdzenia wymagań lokalowych i sanitarnych do prowadzenia klubu dziecięcego  pokaż  (620.6 KB)

Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  pokaż  (8.5 MB)

Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy  pokaż (521.4 KB) 

Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2014r.  pokaż  (841 KB)

Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych  pokaż  (552.8 KB)

Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia kontroli uiszczania opłaty miejscowej w ośrodkach turystycznych na terenie Gminy Zblewo  pokaż (469.8 KB)

Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie: szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników - "Wyprawka szkolna" w 2014r.  pokaż (3.1 MB)

Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie cofnięcia upoważnienia do prowadzenia niektórych spraw gminy  pokaż  (475.6 KB)

Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i instrukcji kontroli, obiegu i archiwizacji dokumentów w Urzędzie Gminy Zblewo do zadania "Oznakowanie miejsc i wydarzeń historycznych oraz miejsc o cennych walorach przyrodniczych na terenie gminy Zblewo" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  pokaż (11.6 MB) 

Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na2014 rok  pokaż (5.5 MB)

Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i instrukcji kontroli, obiegu i archiwizacji dokumentów w Urzędzie Gminy Zblewo do zadania "Organizacja Festynu Kociewskiego w miejscowości Zblewo" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  pokaż (10.6 MB) 

Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  pokaż  (7.4 MB)

Zarządzenie Nr 47a/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2011 z dnia 21.06.2011r. dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  pokaż (581.2 KB)

Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Publicznych w Kleszczewie Kościerskim - Pani Moniki Glaner ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego   pokaż  (749 KB)

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  pokaż (1.7 MB)

Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Publicznych w Bytoni - Pani Karoliny Dunajskiej ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż (732.7 KB) 

Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie - Pani Iwony Wysmułek - Śliwa ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż (735.4 KB) 

Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  pokaż (7.3 MB)

Zarządzenie Nr 42A/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny pokaż (421.5 KB)

Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014r.   pokaż (542.1 KB)

Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie: powołania Komisji do wytypowania uczniów do Nagrody Wójta dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Zblewo  pokaż (529.1 KB)

Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie: powołania Komisji, która wyłoni kandydata, spośród absolwentów gimnazjów Gminy Zblewo, do udziału w XII Edycji Konkursu na Najlepszego Absolwenta Gimnazjum Gmin Wiejskich i Miasteczek Województwa Pomorskiego w roku szkolnym 2013/2014  pokaż (503.4 KB)

Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie udziału Drużyny Wykrywania i Alarmowania w treningu rejonowym w systemie wykrywania i alarmowania  pokaż (524.6 KB)

Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn. Budowa świetlic wiejskich z placami gier i zabaw w miejscowości Białachowo i Miradowo oraz rozbudowa budynku OSP w miejscowości Semlin  pokaż (568.9 KB)

Zarządzenie nr 37/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji i upoważnienia jej do przeprowadzenia kontroli Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kraina Uśmiechu" w Bytoni przy ul. Głównej 8 pokaż (586.4 KB)

Zarządzenie nr 36/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji i upoważnienia jej do przeprowadzenia kontroli żłobka "Kraina Uśmiechu" w Bytoni przy ul. Głównej 8  pokaż (549.7 KB)

Zarządzenie nr 35/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego  pokaż  (389.5 KB)

Zarządzenie nr 34/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn. Rewitalizacja parku, rozbudowa świetlicy wiejskiej, budowa placu rekreacyjnego i placu zabaw w Jeziercach  pokaż (588.9 KB)

Zarządzenie nr 33/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 maja 2014r. w sprawie: Powołania Komisji Gminnej do oceny Konkursu PIĘKNA WIEŚ 2014r. pokaż (460.6 KB)

Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 maja 2014r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro  pokaż (15.2 MB)

Zarządzenie nr 31/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  pokaż  (5.5 MB)

Zarządzenie nr 30/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 maja 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów którym w 2013 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono: - ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł; - udzielono pomocy publicznej  pokaż  (3.1 MB)

Zarządzenie nr 29/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 maja 2014r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie / Pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji w imieniu Wójta Gminy Zblewo  pokaż (552.9 KB)   

Zarządzenie nr 28/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 maja 2014r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zblewo na okres od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.  pokaż (1.6 MB)

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 maja 2014r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia jej trybu pracy na rok szkolny 2013/2014 do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów szkół na okres od stycznia do czerwca   pokaż (794.9 KB)

Zarządzenie nr 26/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 maja 2014r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się w dniu 30 maja 2014r.  pokaż  (903.1 KB)

Zarządzenie nr 25/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 maja 2014r. w sprawie: szczegółowych zasad ustalenia wysokości zasiłku szkolnego dla uczniów, którzy z przyczyn losowych przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w roku szkolnym 2013/2014  pokaż (1 MB)

Zarządzenie nr 24/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia jej trybu pracy na rok szkolny 2013/2014 do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego dla uczniów szkół na okres od stycznia do czerwca pokaż (815.7 KB) 

Zarządzenie nr 23/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zblewo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.  pokaż (2.3 MB)

Zarządzenie nr 22/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  pokaż (8.5 MB)

Zarządzenie nr 21/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  pokaż (1 MB)

Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie norm zużycia paliwa dla samochodu pożarniczego Mercedes Bronto będącego na wyposażeniu OSP Zblewo oraz sprzętu tnąco - rozpierającego OSP Pinczyn  pokaż (490.6 KB) 

Zarządzenie nr 19/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego  pokaż  (471.9 KB)

Zarządzenie nr 18/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie planowania organizacji roku szkolnego 2014/2015 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zblewo pokaż (1.9 MB) 

Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie: powołania Komisji Opiniującej, która dokona wstępnej oceny przygotowania obiektów turystycznych i kąpielisk do sezonu "LATO 2014 " zlokalizowanych na terenie gminy Zblewo ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zachowaniem bezpieczeństwa pokaż  (595.5 KB)

Zarządzenie nr 16a/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2014 rok  pokaż (1.8 MB)

Zarządzenie nr 16/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  pokaż (8.5 MB)

Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 13 marca 2014r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie organizacji imprez sportowych, zawodów sportowych szkolnych i międzyszkolnych, organizowanie imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach współzawodnictwa sportowego, prowadzenie szkoleń sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym przez stowarzyszenia i kluby sportowe posiadające licencję sportową  pokaż (442 KB) 

Zarządzenie nr 14/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 13 marca 2014r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się w dniu 26 marca 2014r.  pokaż (871.7 KB)

Zarządzenie nr 13/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zbiórki makulatury w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Zblewo  pokaż (1.3 MB)

Zarządzenie nr 12b/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 marca 2014r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników gminnych jednostek budżetowych i gminnego zakładu budżetowego  pokaż (517.5 KB)

Zarządzenie nr 12a/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 marca 2014r. w sprawie powołania p. Emilii Bielskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie  pokaż  (377.7 KB)

Zarządzenie nr 12/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku  pokaż (410.2 KB)

Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku  pokaż (425.6 KB)

Zarządzenie nr 10/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  pokaż (6.9 MB)

Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Zblewo procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  pokaż (443 KB)

Zarządzenie nr 8/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie: powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy pokaż (870.9 KB) 

Zarządzenie nr 7A/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia audytu  pokaż  (476 KB)

Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  pokaż (501.6 KB)

Zarządzenie nr 6/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań prowadzonych przez Gminę Zblewo  pokaż  (2.4 MB)
Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  pokaż  (8.1 MB)

Zarządzenie nr 4/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2014r.  pokaż (1020.6 KB)

Zarządzenie nr 3/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie podziału środków dla samorządów wsi  pokaż  (461.6 KB)

Zarządzenie nr 2/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2014 rok  pokaż (1.7 MB)

Zarządzenie nr 1/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Zblewo, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego"  pokaż (499.8 KB)

 
Liczba odwiedzin : 1549
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwia Peka
Czas wytworzenia: 2014-01-09 09:53:30
Czas publikacji: 2014-01-09 09:53:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak