2013 

 
  

Zarządzenie nr 98/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowści i instrukcji kontroli obiegu i archiwizacji dokumentów w Urzędzie Gminy Zblewo do zadania "Rewitalizacja parku, rozbudowa świetlicy wiejskiej, budowa placu rekreacyjnego i placu zabaw w Jeziercach" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, umowa o nr 00274-6930-UM1130316/12  pokaż (9.9 MB)

Zarządzenie nr 97/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie ustalenia zasad rachunkowści i instrukcji kontroli obiegu i archiwizacji dokumentów w Urzędzie Gminy Zblewo do zadania "Domy wspólnoty - budowa świetlic wiejskich z placami gier i zabaw w Białachowie i Miradowie oraz rozbudowa budynku OSP w Semlinie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, umowa o nr 00299-6922-UMll00403/12  pokaż (10.5 MB)  

Zarządzenie nr 96/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji  pokaż (495.8 KB)

Zarządzenie nr 95/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie norm zużycia paliwa dla samochodu pożarniczego VW Transporter będącego na wyposażeniu OSP Pinczyn  pokaż (426.6 KB) 

Zarządzenie nr 94/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  pokaż (9.6 MB)

Zarządzenie nr 93/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Zblewo  pokaż (523.4 KB) 

Zarządzenie nr 92/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zblewo  pokaż (517.5 KB) 

Zarządzenie nr 91/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  pokaż (10.6 MB)

Zarządzenie nr 90/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013r.  pokaż (800.1 KB)

Zarządzenie nr 89/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie powołania Zespołu Nominującego do Nagrody Wójta  pokaż  (877.8 KB)

Zarządzenie nr 88/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  pokaż  (12.5 MB)

Zarządzenie nr 87/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie regulaminu konkursu zbiórki makulatury w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Zblewo  pokaż (1.4 MB)

Zarządzenie nr 86/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Zblewo w sprawie budżetu gminy na 2014 rok oraz projektu Uchwały Rady Gminy Zblewo w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2027  pokaż (34.1 MB)   załącznik nr 1 (1.7 MB)  

Zarządzenie nr 85/2013 Wójta Gminy Zblewo w celu przeprowadzenia auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 9001:2009  pokaż (499.5 KB)

Zarządzenie nr 84/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Zblewo  pokaż (477.8 KB)

Zarządzenie nr 83A/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 października 2013r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  pokaż (442.2 KB)    

Zarządzenie nr 83/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 października 2013r. w sprawie: szczegółowych zasad ustalenia wyskości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów Wiktorii i Kacpra Kowalskich zamieszkałych na terenie Gminy Zblewo na okres od 1 września 2013r. do 30 września 2013r.  pokaż  (1.2 MB)

Zarządzenie nr 82/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów Wiktorii i Kacpra Kowalskich  pokaż  (796.3 KB)

Zarządzenie nr 81/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok pokaż (16.5 MB)

Zarządzenie nr 80/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  pokaż (892.2 KB)

Zarządzenie nr 79/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  pokaż  (948.3 KB)

Zarządzenie nr 78/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  pokaż (1003.5 KB)

Zarządzenie nr 77/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  pokaż (950.2 KB)

Zarządzenie nr 76/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  pokaż (1.2 MB)

Zarządzenie nr 75/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 października 2013r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej pokaż (446.2 KB)

Zarządzenie nr 74/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 października 2013r. w sprawie zasad rachunkowości pokaż (445.3 KB)    

Zarządzenie nr 73/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 października 2013r. w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu pomieszczeń szkół podstawowych oraz przedszkola w gminie Zblewo  pokaż (3.5 MB)

Zarządzenie nr 72/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 października 2013r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z wnioskami i skargami  pokaż (3.4 MB)  

Zarządzenie nr 71/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 października 2013r. w sprawie udziału Drużyny Wykrywania i Alarmowania w treningu wojewódzkim w dniu 7 listopada 2013r.  pokaż  (982 KB)

Zarządzenie nr 70/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 października 2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej pokaż  (434.7 KB)

Zarządzenie nr 69/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 października 2013r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania strategii rozwoju gminy Zblewo na lata 2014-2020  pokaż (445.7 KB)

Zarządzenie nr 68/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 października 2013r. w sprawie: szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zblewo na okres od 1 września 2013r. do 31 grudnia 2013r. pokaż  (1.6 MB)

Zarządzenie nr 67/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 17 października 2013r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia jej trybu pracy na rok szkolny 2013/2014 do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół  pokaż (774.5 KB)

Zarządzenie nr 66/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 października 2013r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się w dniu 29 października 2013r.  pokaż (488.8 KB)

Zarządzenie nr 65/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 października 2013r. w sprawie powołania Komisji, która wyłoni solistę spośród kandydatów z placówek oświatowych podległych Gminie Zblewo do udziału w Ogólnopolskim Programie "Wygraj szansę"  pokaż (496.7 KB)

Zarządzenie nr 64a/2013 Wóta Gminy Zblewo z dnia 30 września 2013r. w sprawie systemu zarządzania jakością do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009  pokaż (475.4 KB) 

Zarządzenie nr 64/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  pokaż (8.5 MB)

Zarządzenie nr 63/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 25 września 2013r. w sprawie przejęcia od Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zblewie i przekazania na rzecz Zakładu Komunalnego Gminy Zblewo mieszkań komunalnych  pokaż (1.3 MB) 

Zarządzenie nr 62/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 września 2013r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się w dniu 27 września 2013r.  pokaż (445.3 KB)

Zarządzenie nr 61/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  pokaż (4.3 MB)

Zarządzenie nr 60/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 września 2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej pokaż (590.3 KB)

Zarządzenie nr 59/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Bytoni im. Edmunda Dywelskiego w klasach IV-VI oraz w Publicznym Gimnazjum w Bytoni od roku szkolnego 2013/2014 w formie elektronicznej  pokaż (549.9 KB)

Zarządzenie nr 58/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego  pokaż (795.5 KB)

Zarządzenie nr 57/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie od roku szkolnego 2013/2014 w formie elektronicznej  pokaż (512.2 KB)

Zarządzenie nr 56/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  pokaż  (7.2 MB)

Zarządzenie nr 55/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie sie w dniu 22 sierpnia 2013r.  pokaż  (436.1 KB)

Zarządzenie nr 54/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  pokaż (4.8 MB)

Zarządzenie nr 53/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  pokaż  (477.6 KB)

Zarządzenie nr 52/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie: szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników - "Wyprawka szkolna" w 2013r.  pokaż  (2.8 MB)

Zarządzenie nr 51/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Zakładu Komunalnego Gminy Zblewo  pokaż (447.7 KB)

Zarządzenie nr 50/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 44/2011 z dnia 21.06.2011r. dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  pokaż (478.8 KB)

Zarządzenie nr 49/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  pokaż (9.3 MB)

Zarządzenie nr 48/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Publicznych w Zblewie Stefani Łukowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż (697.4 KB)

Zarządzenie nr 47/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Kształcenia i Wychowania w Piczynie Anny Morawiec ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż (609.8 KB)

Zarządzenie nr 46/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie Bożeny Nadolskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż (620.4 KB)

Zarządzenie nr 45/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Gminnego Przedszkola w Zblewie Joanny Wesołowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż (615 KB)

Zarządzenie nr 44/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Zblewo nr 22/2013 z dnia 15.04.2013r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zblewo pokaż  (974.9 KB)

Zarządzenie nr 43a/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  pokaż (1.5 MB)

Zarządzenie nr 43/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  pokaż (6.5 MB)

Zarządzenie nr 42/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013r.  pokaż (790.6 KB)

Zarządzenie nr 41/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie: powołania Komisji, która wyłoni kandydata, spośród absolwentów gimnazjów Gminy Zblewo, do udziału w XI Edycji Konkursu na Najlepszego Absolwenta Gimnazjum Gmin Wiejskich i Miasteczek Województwa Pomorskiego w roku szkolnym 2012/2013  pokaż (508.4 KB)

Zarządzenie nr 40/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie: powołania Komisji do wytypowania uczniów do Nagrody Wójta dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Zblewo  pokaż (530.5 KB)

Zarządzenie nr 39/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie: powołania Komisji i upoważnienia jej do przeprowadzenia kontroli żłobka "Kraina Uśmiechu" w Bytoni przy ul. Głównej 8  pokaż (533.4 KB)

Zarządzenie nr 38/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie: powołania Komisji i upoważnienia jej do przeprowadzenia kontroli Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kraina Uśmiechu" w Bytoni przy ul. Głównej 8  pokaż (516.1 KB) 

Zarządzenie nr 37/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego Skoda SUPERB stanowiący własność Gminy Zblewo  pokaż  (412.6 KB)

Zarządzenie nr 36/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  pokaż (4.6 MB)

Zarządzenie nr 35/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 17 maja 2013r. w sprawie: powołania Komisji Gminnej do oceny konkursu "Piękna Wieś 2013"  pokaż (453.9 KB) 

Zarządzenie nr 34/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 16 maja 2013r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb - WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową - Urzędu Gminy Zblewo oraz jednostki organizacyjne Gminy  pokaż (1 MB)

Zarządzenie nr 33/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  pokaż (4.4 MB)

Zarządzenie nr 32/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 maja 2013r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów którym w 2012 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono: - ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł; - udzielono pomocy publicznej  pokaż (5.4 MB)

Zarządzenie nr 31/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 maja 2013r. w sprawie: szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym oraz zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, na okres od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013 pokaż (1.9 MB)

Zarządzenie nr 30/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 maja 2013r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia jej trybu pracy na rok szkolny 2012/2013 do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół  pokaż (810.2 KB)

Zarządzenie nr 29/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 maja 2013r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się w dniu 29 maja 2013 r.  pokaż (1.1 MB)

Zarządzenie nr 28/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 maja 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej pokaż (464.5 KB)

Zarządzenie nr 27/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 maja 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań prowadzonych przez Gminę Zblewo  pokaż (2.9 MB)

Zarządzenie nr 26/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023  pokaż (5.3 MB)

Zarządzenie nr 25/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnego pojazdu służbowego  pokaż (487.1 KB)

Zarządzenie nr 24/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  pokaż (10.8 MB)

Zarządzenie nr 23/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: powołania Komisji Opiniującej, która dokona wstępnej oceny przygotowania obiektów turystycznych i kąpielisk do sezonu "LATO 2013" zlokalizowanych na terenie gminy Zblewo ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zachowaniem bezpieczeństwa  pokaż (524.7 KB)

Zarządzenie nr 22/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zblewo  pokaż  (10.5 MB)

Zarządzenie nr 21/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie planowania organizacji roku szkolnego 2013/2014 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zblewo  pokaż (1.8 MB)

Zarządzenie nr 20/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zblewo  pokaż (451.8 KB) 

Zarządzenie nr 19/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  pokaż  (8.2 MB)

Zarządzenie nr 18/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 marca 2013r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania zajęcia sportowe dla uczniów w 2013r. pn. "Upowszechnianie lekkiej atletyki" w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2013 roku z Ministerstwa Sportu i Turystyki  pokaż (422.2 KB) 

Zarządzenie nr 17/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2013r. w zakresie organizacji imprez sportowych szkolnych i międzyszkolnych, organizowanie imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach współzawodnictwa sportowego, prowadzenie szkoleń sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym przez stowarzyszenia i kluby sportowe posiadające licencję sportową  pokaż (440.6 KB) 

Zarządzenie nr 16/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 marca 2013r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się w dniu 28 marca 2013r.   pokaż (791.6 KB)

Zarządzenie nr 15/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  pokaż (6.1 MB) 

Zarządzenie nr 14/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 marca 2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  pokaż (429.1 KB)

Zarządzenie nr 13/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zbiórki makulatury w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Zblewo pokaż (1.8 MB)

Zarządzenie nr 12B/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 marca 2013r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia audytu  pokaż (523.8 KB)

Zarządzenie nr 12A/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 marca 2013r. w sprawie powołania Komisji odbiorczej  pokaż  (359.8 KB)

Zarządzenie nr 12/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012r.  pokaż (391.6 KB)

Zarządzenie nr 11/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku  pokaż (355.7 KB)  

Zarządzenie nr 10/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lutego 2013r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Zblewo nr 12/2012 z dnia 30.01.2012r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zblewo   pokaż (390.5 KB)

Zarządzenie nr 9/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  pokaż (8.4 MB)

Zarządzenie nr 8A/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnego pojazdu służbowego pokaż (455.6 KB)

Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2013 r.  pokaż (819 KB)

Zarządzenie nr 7/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Gmina Zblewo w oczach dzieci" z okazji 40-lecia Gminy Zblewo  pokaż (552.3 KB)  

Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie powołania zespołu do opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy  pokaż  (767.1 KB)

Zarządzenie nr 5A/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie przejęcia wodociągu  pokaż  (440.1 KB)

Zarządzenie nr 5/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu" pokaż (646 KB)

Zarządzenie nr 4/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2013 rok  pokaż (1.6 MB)  

Zarządzenie nr 3/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Pinczynie  pokaż (510.5 KB)

Zarządzenie nr 2/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla Dyrektora Publicznego Przedszkola w Pinczynie pokaż (516.7 KB)

Zarządzenie nr 1/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie: powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy  pokaż (878.7 KB)

 
Liczba odwiedzin : 1371
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwia Peka
Czas wytworzenia: 2013-01-09 15:53:51
Czas publikacji: 2013-01-09 15:53:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak