2012 

 
  

Zarządzenie nr 104/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i instrukcji kontroli, obiegu i archiwizacji dokumentów w Urzędzie Gminy Zblewo do zadania "Organizacja Festynu Kociewskiego w miejscowości Zblewo" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  pokaż  (10 MB)

Zarządzenie nr 103/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Zblewo prowadzenia określonych spraw Gminy Zblewo, udzielenia upoważnień do wydawania, decyzji, w tym decyzji administracyjnych
postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy Zblewo  pokaż  (888.4 KB)

Zarządzenie nr 102/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu  pokaż  (2.5 MB) 

Zarządzenie nr 101/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego  pokaż (1.8 MB) 

Zarządzenie nr 100/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok  pokaż (5.1 MB)  

Zarządzenie nr 99/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 grudnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  pokaż (1 MB)

Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 grudnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  pokaż (980.7 KB)

Zarządzenie nr 97/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 grudnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  pokaż (1 MB)

Zarządzenie nr 96/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 grudnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  pokaż (1 MB)  

Zarządzenie nr 95/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 grudnia 2012r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012r.  pokaż (478.6 KB)

Zarządzenie nr 94/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu Nominującego do Nagrody Wójta  pokaż (385.1 KB)

Zarządzenie nr 93/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok  pokaż (10.9 MB)

Zarządzenie nr 92/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie upoważnienia pracowników do posługiwania się kluczami w Urzędzie Gminy w Zblewie  pokaż (510.4 KB)

Zarządzenie nr 91/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowych zasad ustalenia wysokości zasiłku szkolnego dla uczniów, którzy z przyczyn losowych przejściowo zanaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w roku szkolnym 2012/2013  pokaż (572.5 KB)

Zarządzenie nr 90/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego  pokaż (770.7 KB)

Zarządzenie nr 89/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok  pokaż (12 MB)

Zarządzenie nr 88/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2012r.  pokaż (486.2 KB)

Zarządzenie nr 87/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: szczegółowych zasad ustalenia wysokości stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla ucznia Elwart Mateusza zamieszkałego na terenie Gminy Zblewo na okres od 1 listopada 2012r. do 31 grudnia 2012r.  pokaż  (1.5 MB)

Zarządzenie nr 86/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosku złożonego po terminie o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla ucznia Elwart Mateusz  pokaż (784.2 KB)

Zarządzenie nr 85/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok  pokaż (11.5 MB)

Zarządzenie nr 84/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Zblewo w sprawie budżetu gminy na 2013 rok oraz projektu Uchwały Rady Gminy Zblewo w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023  pokaż  (3.1 MB)   załącznik nr 1  (5.5 MB)  załącznik nr 2 (10.2 MB)  załączniki nr 3-14 (7.4 MB)  informacja opisowa  (3.8 MB)   projekt (7.3 MB)

Zarządzenie nr 83/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości  pokaż  (447.3 KB)

Zarządzenie nr 82/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Zblewo  pokaż (508.9 KB) 

Zarządzenie nr 81/2012 Wójta Gminy Zblewo w celu przeprowadzenia auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 9001:2009  pokaż  (494.1 KB)

Zarządzenie nr 80A/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 października 2012r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej  pokaż (378.6 KB)

Zarządzenie nr 80/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 października 2012r. w sprawie: szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnym o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zblewo na okres od 1 września 2012r. do 31 grudnia 2012r.  pokaż (1.7 MB)

Zarządzenie nr 79/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 25 października 2012r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia jej trybu pracy na rok szkolny 2012/2013 do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół  pokaż (851.4 KB)

Zarządzenie nr 78/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok  pokaż (8.2 MB)

Zarządzenie nr 77/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok  pokaż (9.2 MB)

Zarządzenie nr 76/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 9 października 2012r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się w dniu 10 października 2012r.  pokaż (871.2 KB)

Zarządzenie nr 75/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 9 października 2012r. w sprawie Regulaminu Konkursu zbiórki makulatury w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Zblewo  pokaż (1.4 MB)

Zarządzenie nr 74/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 października 2012r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 44/2011 z dnia 21.06.2011r. dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  pokaż (532.1 KB)

Zarządzenie nr 73/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 października 2012r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa na silnik łodzi motorowej i urządzenia oddymiającego  pokaż  (515.1 KB)

Zarządzenie nr 72/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok  pokaż (3.8 MB)

Zarządzenie nr 71/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 września 2012r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia audytu  pokaż (470.6 KB)

Zarządzenie nr 70/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 września 2012r. w sprawie: szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników - "Wyprawka szkolna" w 2012r.  pokaż  (2.8 MB)

Zarządzenie nr 69/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2012r. pokaż  (863.5 KB)

Zarządzenie nr 68/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok  pokaż  (5.4 MB)

Zarządzenie nr 67/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości  pokaż (712.3 KB)    załącznik (639.6 KB)

Zarządzenie nr 66/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok pokaż (5.9 MB)

Zarządzenie nr 65/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowści i instrukcji kontroli, obiegu i archiwizacji dokumentów w Urzędzie Gminy Zblewo do zadania "Organizacja Festynu Kociewskiego w miejscowości Zblewo i Bytonia" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  pokaż (10.5 MB)

Zarządzenie nr 64/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok  pokaż (5.9 MB)

Zarządzenie nr 63/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Płoszyńskiej - Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zblewie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych  pokaż  (431.3 KB)

Zarządzenie nr 62/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Zblewie pokaż  (3.1 MB)

Zarządzenie nr 61/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowgo Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie Angeliki Prabuckiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż (584.6 KB)

Zarządzenie nr 60/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowgo Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie Elżbiety Prześrut-Prądzińskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż (676.9 KB)

Zarządzenie nr 59/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowgo Zespołu Szkół Publicznych w Zblewie Joanny Michnowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż (555.3 KB)

Zarządzenie nr 58/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowgo Zespołu Szkół Publicznych w Zblewie Dagmary Bruskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż (659.7 KB)

Zarządzenie nr 57/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowgo Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie Anny Polc ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż (544.9 KB)

Zarządzenie nr 56/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowgo Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie Anieli Gila ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż (583.6 KB)

Zarządzenie nr 55/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowgo Gminnego Przedszkola w Zblewie Justyny Dorawa ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż (541.9 KB)

Zarządzenie nr 54/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie: szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników - "Wyprawka szkolna" w 2012 r.  pokaż (2.4 MB)

Zarządzenie nr 53/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok  pokaż (6.3 MB)

Zarządzenie nr 52/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia audytu  pokaż (397.6 KB)

Zarządzenie nr 51/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się dnia 29 czerwca 2012r.  pokaż (590 KB)

Zarządzenie nr 50/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: powołania Komisji Nagród Wójta dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Zblewo  pokaż  (573.9 KB)

Zarządzenie nr 49/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: powołania Komisji, która wyłoni kandydata, spośród absolwentów gimnazjów Gminy Zblewo, do udziału w X Edycji Konkursu na Najlepszego Absolwenta Gimnazjum Gmin Wiejskich i Miasteczek Wójewództwa Pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012  pokaż (531.7 KB)

Zarządzenie nr 48/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie systemu zarządzania jakością do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009  pokaż  (445.1 KB)

Zarządzenie nr 47/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie: powołania Komisji Gminnej do oceny konkursu "Piękna Wieś 2012"  pokaż (432.1 KB)

Zarządzenie nr 46/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie: powołania Komisji i upoważnienia jej do przeprowadzenia kontroli Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kraina Uśmiechu" w Bytoni przy ul. Głównej 8  pokaż (505.9 KB)

Zarządzenie nr 45/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie upoważnienia Pani Doroty Libera referenta ds. administracyjnych Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zblewie do udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych SIO oraz do dostępu do bazy danych SIO pokaż (460.7 KB)   

Zarządzenie nr 44/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Płoszyńskiej kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zblewie do udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych SIO oraz do dostępu do bazy danych SIO  pokaż (496.8 KB)  

Zarządzenie 43/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie: powołania Komisji i upoważnienia jej do przeprowadzenia kontroli żłobka "Kraina Uśmiechu" w Bytoni przy ul. Głównej 8  pokaż (473.2 KB)

Zarządzenie nr 42/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie udziału Drużyny Wykrywania i alarmowania w treningu rejonowym w systemie wykrywania i alarmowania (SWA)  pokaż (655.3 KB)

Zarządzenie nr 41/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Wojak - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie do prowadzenia postępowania i wydania decyzji administracyjnych  pokaż (434 KB)

Zarządzenie nr 40/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok  pokaż (4.5 MB)

Zarządzenie nr 39/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego  pokaż (621.8 KB)

Zarządzenie nr 38/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się w dniu 31 maja 2012r.  pokaż (970.7 KB)

Zarządzenie nr 37/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 25 maja 2012r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości  pokaż (521.3 KB)

Zarządzenie nr 36/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 maja 2012r. w sprawie przyjęcia dokumentu projektu zmiany STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zblewo  pokaż (3.3 MB)

Zarządzenie nr 34/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 maja 2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów którym w 2011 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono: - ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł; - udzielono pomocy publicznej  pokaż (5 MB)  

Zarządzenie nr 33/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 16 maja 2012r. w sprawie: szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zblewo na okres od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2012r.  pokaż (1.6 MB)

Zarządzenie nr 32/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 maja 2012r. w sprawie powolania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia jej trybu pracy na rok szkolny 2011/2012 do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół na okres od stycznia do czerwca 2012r.  pokaż  (817.1 KB)  

Zarządzenie nr 31/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok  pokaż (5.6 MB)

Zarządzenie nr 30/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej, która dokona wstępnej oceny przygotowania obiektów turystycznych i kąpielisk do sezonu "LATO 2012" zlokalizowanych na terenie Gminy Zblewo ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zachowaniem bezpieczeństwa  pokaż (544.5 KB)

Zarządzenie nr 29/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia kontroli uiszczania opłaty miejscowej w ośrodkach turystycznych na terenie Gminy Zblewo  pokaż (439.1 KB)

Zarządzenie nr 28/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok  pokaż (3.8 MB)

Zarządzenie nr 27/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie planowania organizacji roku szkolnego 2012/2013 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zblewo  pokaż (997.2 KB)

Zarządzenie nr 26/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa na zawarcie umowy cywilno-prawnej z Fundacją Banku Ochrony Środowiska na realizację projektu "Sklepiki szkolne zdrowa reaktywacja"  pokaż  (355.8 KB)

Zarządzenie nr 25/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt pływający i agregat oddymiający  pokaż (458.7 KB)

Zarządzenie nr 24/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Komunalnego Gminy Zblewo  pokaż (394.1 KB)

Zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok  pokaż  (12.8 MB)

Zarządzenie nr 22/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 marca 2012r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się dnia 30 marca 2012r.  pokaż (606.1 KB)  

Zarządzenie nr 21/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 marca 2012r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania Zajęcia sportowe dla uczniów w roku 2012 - Program powszechnej nauki pływania, pn. "Sport to zdrowie"  dofinansowanego ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki  pokaż (387.1 KB)    

Zarządzenie nr 20/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 marca 2012r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej zbiórki makulatury w szkołach i przedszkolach  pokaż (1.4 MB)  

Zarządzenie nr 19/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku  pokaż (720.9 KB)  

Zarządzenie nr 18/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku  pokaż (743 KB)   

Zarządzenie nr 17/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 9 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i instrukcji kontroli obiegu i archiwizacji dokumentów w Urzędzie Gminy Zblewo do zadania "Utwardzenie parkingów wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zblewo" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  pokaż (9.6 MB)       

Zarządzenie nr 16/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  pokaż (498.2 KB)

Zarządzenie nr 15/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy  pokaż (885.7 KB)

Zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok  pokaż (4.9 MB)

Zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego  pokaż (449.9 KB)

Zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zblewo  pokaż (10.7 MB)

Zarządzenie nr 11/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia audytu  pokaż (412.4 KB)

Zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Zblewie  pokaż (5.8 MB)  

Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie konkursu na projekt "witacza" Gminy Zblewo  pokaż (984.6 KB)

Zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok  pokaż (2.4 MB)

Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się dnia 25 stycznia 2012r.  pokaż (649.3 KB)

Zarządzenie nr 6/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 stycznia 2012r. dotyczące udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji  pokaż (464.6 KB)

Zarządzenie nr 5/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 października 2011r.  pokaż (567 KB)  

Zarządzenie nr 4/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas malują"  pokaż (596.1 KB)

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie podziału środków dla samorządów wsi  pokaż (437.2 KB)  

Zarządzenie nr 2/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2012 rok  pokaż (1.5 MB)

Zarządzenie nr 1/2012 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości  pokaż (474.9 KB)

 
Liczba odwiedzin : 984
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwia Peka
Czas wytworzenia: 2012-01-12 11:02:01
Czas publikacji: 2012-01-12 11:02:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak